IT drošības uzlabošana uzņēmējdarbībā, izmantojot uzņēmuma procesu analīzi un riska modeļus

Projekta norises laiks

01.01.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte
flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

  • Sistemātiska uz ražošanas procesu orientētas IT drošības analīzes (SREBP) pieejas pārskatīšana un šās metodes zināšanu nodošana no Tartu uz Rostoku un Rīgu.
  • Šās pieejas izmantošana, lai uzlabotu IT drošību praktiskos gadījumos visās trijās valstīs, ko uz vietām, sevišķi mazajos un vidējos uzņēmumos, nodrošina attiecīgās universitātes.
  • SREBP pieejas integrēšana uzņēmuma arhitektūras attīstībā, lai varētu vispārināt praktiskajos gadījumos gūto pieredzi un izstrādāt uzņēmuma arhitektūras vadības vadlīnijas

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Iespēju analīze, lai veiktu uz ražošanas procesu orientētu IT drošības analīzi Tartu, Rīgas un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas reģionālajos uzņēmumos un sagatavotu atbilstošus lietojuma paraugus.
  2. Pasākumu, kas veltīti uz ražošanas procesu orientētai IT drošības analīzei, organizēšana Igaunijā.
  3. Mācību materiālu studentiem izstrāde un zināšanu par metodi nodošana tālāk.

Tālāku pētījumu veicināšanas iespēju analīze un iegādes stratēģijas izstrāde.

Projekta mērķa grupa

Tartu, Rīgas un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas reģionālie uzņēmumi (sadarbība – vismaz ar 3 uzņēmumiem, informācijas izplatīšana – vismaz 10 Igaunijas un 10 Latvijas uzņēmumos).

Pētnieki biznesa informātikas jomā (8 doktoranti resp. zinātnieki).

Biznesa informātikas studenti trijās iesaistītajās universitātēs (30 studentu).