Intensīvu muskuļaudu bojājošo treniņu saistība ar BšDNS un ms_bšDNS

Projekta norises laiks

01.02.2019. - 01.06.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Sporta universitāte
flag-DE
Maincas Johana Gūtenberga Universitāte

Projekta mērķis

Akūta fiziska slodze izraisa no intensitātes atkarīgu pārejošu iekaisumu un var izraisīt muskuļaudu traumu. Bez pietiekamas atpūtas var attīstīties smagāka hroniska audu traumas forma, kas galu galā noved pie pazeminātas veiktspējas un akūtas pārslodzes. Mūsu mērķis ir analizēt bezšūnu DNS (bšDNS) un klasiskos rādītājus, kā piemēram, interleikīna-6 (IL-6) un kreatīnkināzes (KK) kinētiku pēc muskuļu sāpīguma aizkavētas iestāšanās. Intensīvu un īslaicīgu bšDNS pieaugumu var novērot daudzos dažādos vingrinājumos (Breitbach et al. Sports Med. 2012, 1. jūlijs; 42 (7): 565-86) un palielināts hronisks pieaugums novērots pēc 12 nedēļu augstas intensitātes pretestības treniņa (Fatouros et al. Clin Chem. 2006. Sep; 52 (9): 1820-4). Tomēr bšDNS audu specifika vēl nav izvērtēta. Līdztekus ierastajai bšDNS kinētikas analīzei mēs izveidosim un īstenosim īpašu muskuļu DNS sekvences analīzi (ms_bšDNS). Analīze tiks balstīta uz demetilētām DNS sekvencēm, kas ir galvenās regulētājsekvences muskuļu šūnu attīstības laikā. Analīzes rezultāti varētu ietvert informāciju par ļoti specifisku un jutīgu muskuļaudu marķieri, kas varētu palīdzēt novērstu hronisku pārslodzi.

Vispārējā informācija un rezultāti tiks prezentēti lekcijā.Lekcija tiks ierakstīta un publicēta tīmekļa vietnē www.lsu.lt;

Raksti par projektu un galvenajiem rezultātiem tiks publicēti www.idw-online.de, www.uni-mainz.de un www.lsu.lt;

Galvenie rezultāti tiks prezentēti 12. Baltijas Sporta zinātnes konferencē.

Potenciālie referenti: PhD Elmo Neibergers vai MD, PhD
Periklēs Zīmons.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Eksperimenti, kā arī asins paraugu ņemšana un klasiskā marķiergēna analīze tiks veikta Lietuvas sporta universitātē.
  2. BšDNS parametru analīze tiks organizēta Maincas universitātē.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Projekts ir tieši attiecināms uz četriem pretendentiem (5 cilvēki), lai pastiprinātu sadarbību starp mūsu fakultātēm. Turklāt Maincas un Lietuvas fakultāšu zinātniskā personāla locekļi netieši gūst labumu no akadēmiskās sadarbības starp Vāciju un Baltijas valstīm (kopumā 11 cilvēki netiešajā mērķa grupā). Mūsu mērķis ir dalīties ar savu metožu spektru starp mūsu fakultātēm, lai nākotnes personāls gūtu labumu no iegūtajām zināšanām.

Netiešā: Kopīgais projekts būs redzams Maincas un Lietuvas zinātnieku aprindām un nodrošinās rezultatīvāku savstarpējo sadarbību starp valstīm. Turklāt, no zināšanu apmaiņas gūs labumu arī sporta zinātnes studenti. Vēl svarīgāk ir tas, ka jauna, specifiskāka un jutīgāka audu bojājumu marķiera izstrādāšana varētu būt svarīga daudziem augsta līmeņa sportistiem. Zināšanas par ideālu atveseļošanās laiku var novērst hroniskas un smagas traumas.

Plānotie publiskie pasākumi

Lekcija Lietuvas sporta universitātē (Kauņa, Lietuva) 2019. gada maijs, referenti PhD Elmo Neibergers vai MD, PhD Periklēs Zīmons.

12. Baltijas sporta zinātnes konference (2019. gada 25.-26. Aprīlis, Viļņa, Lietuva), referenti: PhD Elmo Neibergers vai MD, PhD Periklēs Zīmons.

Preses relīze