Inovatīvās lāzertehnoloģijas mašīnzinībās

Projekta norises laiks

01.07.2015. - 31.08.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
flag-DE
Mitveidas Augstskola
flag-LT
Utenas Augstskola

Projekta mērķis

Projekta dalībniekiem – darbinieki, pēcdiploma studenti un studenti  no Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes (Latvija), Hochschule Mitveida (Vācija) un Utenas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva) – ir iespēja iepazīties un paaugstināt savas zināšanas inovatīvo  lāzertehnoloģiju pielietošanu inženierzinātnēs semināru laikā. Veiktās darbības projekta mērķa sasniegšanai ir dod dalībniekiem jaunākās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes materiālu apstrādē ar lāzeri, lai panāktu ilgtspējīgu un starpdisciplināru izglītību un lai būtu sinerģijas efektu.
Atbalsts lāzeracentra izveidē un tā attīstības veicināšana, lai attīstītu  pētniecības iespējas Rēzeknes Augstskolā un reģionā. Pirmo lāzera pētījumu  un uzdevumu izpildīšana  maziem un vidējiem uzņēmumiem reģionā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Organizatoriskais un tehniskais atbalsts, lai attīstītu makroapstrādi ar lāzeru (griešana, metināšana, marķēšana, gravēšana, rūdīšana u.c.) lāzertehnoloģiju laboratorijā RA. Ekspertu palīdzība: pie montāžas un uzstādīšanas 4 kW Nd:YAG lāzera un HL4006D diska lāzera.
  2. Kopīgie pētījumi uz 4 kW Nd:YAG lāzera un HL4006D diska lāzera par lāzera pielietošanas iespējām uzņēmumos.
  3. Seminārs par tēmu “Inovatīvās lāzeru tehnoloģijas inženierzinātnēs” RA, Latvija
  4. Seminārs Rēzeknē par “Darba drošība darbā ar lāzeriem – ES standarti un tendences Latvijā”  RA, Latvija

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Projektā iesasitīti: 41 dalībnieki

Darbinieki, doktoranti, studenti no Inženieru fakultātes, RA, Latvijā 30 dalībnieki

Darbinieki no Lāzeru institūta HM, Vācijā – 9 dalībnieki

Darbinieki no UUAS, Lietuva – 2 dalībnieki

Netiešie projektu lietotāji: 28 dalībnieki

Netiešie projektu lietotāji.

Inženieri no tehnoloģiskajiem dienestiem un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pārstāvji