Sadarbība starp Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Bērnu ķirurģijas nodaļu un Gētes Universitātes slimnīcu Frankfurtē pie Mainas

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 15.06.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Gētes universitāte Frankfurtē pie Mainas

Projekta vadītājs

Prof. Dalius Malcius

Projekta mērķis(i)

Projekta galvenais mērķis ir izveidot ilgtermiņa partnerību starp Bērnu ķirurģijas nodaļām Lietuvas Veselības zinātņu universitātē un universitātes slimnīcā Frankfurtē pie Mainas. Šīs partnerības mērķis ir veicināt zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņu starp abām iestādēm, kā arī sekmēt sadarbību šādās jomās: pētniecība, klīniskie jauninājumi un studijas. Partnerība veicinās sadarbību klīnisko un fundamentālo pētījumu jomā, kā arī mudinās dalīties ar pieredzi un pētniecības infrastruktūru abu iestāžu pētnieku starpā. Tā arī sekmēs ideju un klīnisko inovāciju apmaiņu un labākās prakses ieviešanu bērnu ķirurģijas jomā, kā arī dos iespēju rezidentiem un doktorantūras studentiem no abām iestādēm piedalīties kopīgos pētniecības projektos un apmainīties ar mācību materiāliem un citiem izglītības resursiem.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Apmaiņas vizītes: pasniedzējiem, pētniekiem vai doktorantūras studentiem no abām iestādēm būs iespēja apmeklēt otru iestādi, piedalīties klīniskajās vizītēs, kā arī apmeklēt lekcijas un seminārus.
  2.  Ārsti, rezidenti vai pētnieki no Vācijas piedalīsies Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas (BAOPS) konferencē Kauņā 2023. gada septembrī un prezentēs savus pētījumu rezultātus un klīniskos jauninājumus.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: apmēram 6. Šīs 6 personas tieši piedalīsies aktivitātēs.

Netiešā mērķgrupa: apmēram 100. Tā ir joma vai speciālistu grupa, ar kuru projekta aktivitāšu laikā tieši un netieši seši dalībnieki būs kontaktā.