Informātikas skolotāju izglītības nostiprināšana un savienošana

Projekta norises laiks

04.02.2013. - 31.07.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Berlīnes Brīvās Universitātes informātikas didaktikas AG

Projekta mērķis

Stiprināt didaktiskās kompetences informātikas studiju novirzienā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Valsts specifisko didaktisko kompetenču adoptācija svarīgākajām informātikas koncepcijām
  2. Informātikas didaktikas pētniecības un mācību rezultātu salīdzināšana, izvērtēšana un izgatavošana
  3. Ieteikumu izstrādē pasniedzēju apmācībām un turpmākajām valstij raksturīgām pētniecības aktivitātēm
  4. Darbnīca ar informātikas skolotājiem: skolotāju datoru datu svākšana, analīze un iterpretācija
  5. Secinājumi par informātikas didaktikas daļas skolotāju izglītību augstskolās, secinākumi turpmākajiem projektiem.

Projekta mērķa grupa

Mērķauditorija ir pētnieki un studējošie informātikas pasniegšanas nozarē, kā arī praktizējošie skolotāji/jas.