Individualizēta rehabilitācija: kustību iekļaušana

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa Universitāte
flag-DE
Maincas Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Agnė Slapšinskaitė

Projekta mērķis

Ierosinātais tiešsaistes seminārs ir zinātniski noderīgs rehabilitācijas speciālistiem (gan studentiem, gan ārstiem), jo tajā tiks apskatīta kustību sistēmas mainīguma nozīme, lai izpētītu indivīda dinamiskās likumsakarības. Tas varētu sekmēt turpmāku pētniecību saistībā ar individualizētu rehabilitācijas programmu izstrādi.

Pētījumos novērots, ka elastīga, adaptīva un veselīga motora uzvedība ir saistīta ar optimālu kustību sistēmas mainīgumu un pat ar īslaicīgu kustības detaļu struktūras izmaiņām. Lai uzlabotu rezultātus, terapeiti tiks mudināti pārveidot pētījumus par diferenciālo diagnostiku klīniskās programmās.

Diferenciālās diagnostikas mērķis ir atrast individuālu, no konteksta atkarīgu pieeju, kas pēc iespējas veiksmīgāk ļautu izpildīt sarežģītas kustību sistēmas darbības. Mērķis ir uzlabot indivīda spēju pielāgot atbilstošu uzvedības modeli pastāvīgi mainīgajiem iekšējās un apkārtējās vides apstākļiem.

Galvenās aktivitātes

 1. Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa, Lietuva (23.09.2021)
 • Tiešsaistes semināra laikā dalībnieki attīstīs situācijas apguves prasmes, apskatīs individualizētās kustību stratēģijas un attīstīs prasmes pielietot diferenciālo diagnostiku rehabilitācijas praksē. Diferenciālās diagnostikas mērķis ir palīdzēt pacientam vai izglītojamajam atrast individuālu, no konteksta atkarīgo pieeju, lai pēc iespējas veiksmīgāk izpildītu uzdevumus, kas saistīti ar sarežģītu kustību sistēmas darbību. Meklējot atbilstošu pieeju, veidosies labāka izpratne.
 • Individuālas konsultācijas (turpmāka zinātniskā ietekme un praktiskais pielietojums)
 • Integrēt pētījumus par diferenciālo diagnostiku klīniskās programmās (plakāts).
 1. Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija (27.09.2021)
 • Tiešsaistes semināra laikā dalībnieki attīstīs situācijas izzināšanas prasmes, apskatīs individualizētās kustību stratēģijas un attīstīs prasmes piemērot diferenciālo diagnostiku rehabilitācijas praksē. Rehabilitācijas laikā pacientiem būtu jāpiedzīvo kustību unikalitāte un noturība, izmantojot metodi, kas balstīta uz holistiskas mijiedarbības dinamiku, pacients apzinās savu, veicamā uzdevuma un vides neatdalāmību, kam vajadzētu veicināt izpratni par pašregulācijas stratēģijām, kā arī iedvesmot viņu attīstīt nepieciešamās prasmes, lai attīstītu un uzturētu individualizētu kustību.
 1. Noslēguma praktiskā tiešsaistes darbnīca un diskusijas ar studentiem no Lietuvas un Latvijas (29.10.2021.)

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā un netiešā mērķauditorija

Tiešā:

 • Sporta un rehabilitācijas pētnieki (4) (Lietuva)
 • Rehabilitācijas pasniedzēji (10) (Lietuva)
 • Fizioterapijas bakalaura studenti (30) (Lietuva)
 • Veselības un rehabilitācijas programmas absolventi (10) (Lietuva)
 • Veselības zinātņu absolventi un bakalaura studiju studenti (50) (Latvija)
 • Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras pasniedzēji (8) (Latvija)

 

Netiešā:

 • Citi SPA un rehabilitācijas slimnīcu rehabilitācijas speciālisti (30)
 • Pacienti (250)