Individualizēta rehabilitācija: kustību iekļaušana

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa Universitāte
flag-DE
Maincas Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Agnė Slapšinskaitė