Individualizēta rehabilitācija: kustību iekļaušana

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa Universitāte
flag-DE
Maincas Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Agnė Slapšinskaitė

Projekta mērķis

Tiešsaistes seminārs bija noderīgs rehabilitācijas speciālistiem (gan studentiem, gan ārstiem), jo tas aplūkoja kustību sistēmas mainīgumu kā būtisku daļu, lai izpētītu indivīda dinamisko kustību likumsakarības tā apkārtējā vidē. Tas varētu palielināt interesi par individualizētām rehabilitācijas pieejām. Rehabilitologi tika mudināti ieviest pētījumus par diferenciālo mācīšanos arī turpmāk klīniskajās programmās pēc pašu saskarsmes ar šo pieeju. Dalībnieki centās saprast savus staigāšanas paradumus dažādu pastāvīgi mainīgo iekšējo un ārējo faktoru ietekmē.

Galvenās aktivitātes

  1. Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Kauņa, Lietuva (23.09.2021.)

Tiešsaistes seminārā platformā “Teams” dalībniekiem bija iespēja attīstīt situatīvās mācīšanās prasmes, kā arī attīstīt iemaņas izmantot diferenciālās mācīšanas metodi rehabilitācijas praksē.

Individuālas konsultācijas (turpmāka zinātniska konsultēšanās un praktiskais pielietojums).

Diferenciālās mācīšanās pētījumu ieviešana praksē (video formātā).

  1. Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija (27.09.2021.)

Tiešsaistes seminārā platformā “Teams” dalībniekiem bija iespēja attīstīt situatīvās mācīšanās prasmes, kā arī attīstīt iemaņas izmantot diferenciālās mācīšanas metodi rehabilitācijas praksē.

Individuālas konsultācijas (turpmāka zinātniska konsultēšanās un praktiskais pielietojums).

Diferenciālās mācīšanās pētījumu ieviešana praksē (video formātā).

  1. Noslēguma tiešsaistes praktiskais seminārs un diskusijas ar Latvijas un Lietuvas studentiem (29.10.2021.)

Grupu diskusija ar Lietuvas un Latvijas studentiem prof. Volfganga Šellhorna (Prof. Wolfgang Schöllhorn) vadībā.

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: 169

Netiešā: 280