Izpratnes veicināšana drošības jautājumos: digitālo pēdu neredzamais spēks

Projekta norises laiks

01.06.2022. - 15.11.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Albštates-Zigmaringenas Universitāte
flag-LT
Ģenerāļa Jona Žemaiša Lietuvas Militārā akadēmija
flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-LV
Vidzemes Augstskola

Projekta vadītāja

Assoc. Prof. Dr. Agnė Brilingaitė

Projekta mērķis

Saistībā ar publiskā sektora un profesionālās vides digitalizāciju kiberdrošības pētniecībai un studiju jomām ir būtiska nozīme pakalpojumu nepārtrauktības un privāto un sensitīvo datu aizsardzības nodrošināšanā. Sagatavojot kiberspeciālistus, izglītībā uzmanība tiek vērsta sarežģītām IT prasmēm, kur netiek ņemtas vērā personības iezīmes. Savukārt vispārējā sabiedrībā parasti iesaka un vērš uzmanību personīgo kontu un datu aizsardzībai, piemēram, autentifikācijas metodēm, paroles garumam un formulējumam, kā arī aicina uzmanīties no pikšķerēšanas jeb krāpnieciskām ziņām. Kiberuzbrukumi kļūst arvien progresīvāki, un to sekas neapstājas pie tehniskā izpildījuma. Kiberuzbrukumu ķēdē cilvēks var kļūt par ieroci, mērķi un rīku, lai traucētu pakalpojumu sniegšanu, nozagtu datus, sagrautu personu un uzņēmumu reputāciju un pat izraisītu politisko krīzi. Sociālās inženierijas uzbrukumus var veikt, izmantojot datus no kibertelpas, proti, digitālas pēdas virtuālajā telpā, ar kurām var vērsties pret cilvēku vājajām vietām. Parādoties sociālās inženierijas rīkiem, kas balstīti uz mākslīgo intelektu, kibernoziedznība tuvākajā nākotnē varētu vērienīgi progresēt. Projekta mērķis ir pētīt cilvēka uzvedību, risinot kiberdrošības uzdevumus, kas saistīti ar dažādām digitālajām pēdām, un paplašināt redzesloku uz jaunām tendencēm, kas norāda uz nākotnes kiberdrošības izaicinājumiem. Projekta komanda izveidos sadarbību turpmākām pētījumu un mācību aktivitātēm starpdisciplinārā pieejā no kiberdrošības, psiholoģijas un izglītības aspekta.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Projekta ievada sanāksme – projekta sanāksme un darbseminārs Vācijā, Albštates-Zīgmaringenas Universitātes Datorzinātnes fakultātē, lai iepazītos ar vietējiem partneriem, akadēmiskās vides un nozares pārstāvjiem un studentiem. Plānots organizēt ekskursijas uz vietējo reģionu IT drošības nodaļām, kā arī reģiona uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kiberdrošību. Plānotas klātienes tikšanās ar vietējiem akadēmiskās vides pārstāvjiem, lai izveidotu ciešu sadarbību pētniecības un mācību apmaiņai.
  2. Darbseminārs Lietuvā, Viļņas Universitātes Matemātikas un informātikas fakultātes Datorzinātnes institūtā – darbseminārs paredzēts, lai apspiestu turpmāko sadarbību, izstrādātu publikācijas struktūru, satiktos ar partneriem, kā arī, lai studentiem novadītu lekcijas par uzvedību kibertelpā un izturību pret sociālo inženieriju, kas izmanto digitālās pēdas.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: vairāk nekā 100 dalībnieku – projekta komanda, Viļņas Universitātes maģistrantūras studenti (katrā studiju gadā 30 studenti, mācību modulis tiek īstenots 3 gadus).

Netiešā: vairāk nekā 300 dalībnieku – iniciatīva tiks iekļauta pētījuma pārskatā un studiju programmas pašnovērtējuma pārskatā, tādējādi nākotnē varētu tikt ietekmēts valsts finansējums (vairāk nekā 100 Viļņas Universitātes Datorzinātnes institūta darbinieku, vairāk nekā 30 maģistrantūras grāda “Datorzinātnes” studentu katrā studiju gadā), starptautiskās pētniecības nozares pārstāvji (jo pētījums tiks publicēts atvērtās piekļuves žurnālā, kur tas būs pieejams ar indeksiem, kā arī platformā “Researchgate” – vismaz 200 pētnieki varētu izlasīt publikāciju).