Iekļaušanās vietējā un starptautiskajā akadēmiskajā kopienā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 01.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Mikola Romera Universitāte
flag-DE
Berlīnes Tehniskā universitāte

Projekta vadītāja

Eleonora Dagienė

Projekta mērķis

Projekta sākumā Berlīnes Tehnoloģiju universitātes Filozofijas, literatūras, zinātnes un tehnoloģiju vēstures institūts organizēja “Zinātnes socioloģijas semināru” (netika ierakstīts). Projekta komanda vērsās pie Vācijas pētniekiem, kuri plaši pētīja iekļaušanos akadēmiskajās kopienās un dažādus Lietuvas kvantitatīvās (metrikas) pētniecības vērtēšanas aspektus. Pēc šīs diskusijas Vācijas un Lietuvas pētnieku komanda organizēja divus virtuālus pasākumus.

Pētnieki no Vācijas, Lietuvas un Nīderlandes iepazīstināja ar saviem pētījumu ieskatiem virtuālajā publiskajā seminārā par tematu “Iekļaušanās vietējās un starptautiskās kopienās”. Johens Glēzers (Jochen Gläser) atklāja teorētiskos pamatus par tēmu iekļaušanās akadēmiskajās kopienās. Suzanne Vollina-Gīringa (Susanne Wollin-Giering) un Markuss Hofmans (Markus Hoffmann) apskatīja Vācijas akadēmiskās karjeras sistēmu un atbildēja uz empīrisko jautājumu – cik lielā mērā nenodarbināti pētnieki tiek iekļauti vai izslēgti no zinātniskās sabiedrības konkrētās disciplīnās. Eleonora Dagiene (Eleonora Dagienė) skaidroja iekļaušanās aspektus, balstoties uz sarunām ar Lietuvas akadēmiskās vides pārstāvjiem un politiķiem. Gūss Dikss (Guus Dix) dalījās ar jaunākajiem novērojumiem par zinātnes stimuliem sabiedrības labā, jo “ietekme” un “iekļaušana” ir ļoti cieši saistīti jēdzieni mūsdienu akadēmiskajā vidē.

Visietekmīgākie Lietuvas politikas veidotāji apsprieda būtiskākos jautājumus par pētniecības novērtēšanu Lietuvā virtuālajā publiskajā diskusijā “Vietējie un starptautiskie apstākļi, kas ietekmēja Lietuvas pētniecības novērtēšanas attīstību”.

Projekta novērojumi tika prezentēti konferencē “REvaluation’21” (2022. gada 5.-6. maijā Vīnē, Austrijā), un drīz pēc konferences tika publicēts bloga ieraksts par projekta novērojumiem (tostarp ziņojums projekta finansētājam) Leidenas Universitātes Zinātnes un tehnoloģiju pētniecības centra (CWTS) oficiālajā tīmekļa blogā “Leiden Madtrics” https://leidenmadtrics.nl

Galvenās aktivitātes

1) publiskais seminārs “Iekļaušanās vietējā un starptautiskajā akadēmiskajā kopienā” norisinājās 2021. gada 28. oktobrī (ierakstīts angļu valodā).

2) publiskā diskusija “Vietējie un starptautiskie apstākļi, kas ietekmēja Lietuvas pētniecības novērtēšanas attīstību” norisinājās 2021. gada 29. oktobrī (ierakstīts lietuviešu valodā).

Pasākumi tika plaši reklamēti, un to ieraksti ir pieejami visiem interesentiem bez maksas.

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Politikas veidotāji, pētījumu vadītāji un Lietuvas augstāko izglītības iestāžu pētnieki.

Semināra dalībnieki (50 interesenti bija pierakstījušies, lai skatītos tiešraidi vienā no kanāliem).

Diskusijas dalībnieki (60 interesenti bija pierakstījušies, lai skatītos tiešraidi vienā no kanāliem).

Netiešā mērķa grupa:

Starptautiskā akadēmiskā sabiedrība, kas darbojas zinātnes un tehnoloģiju novērtēšanas pētniecības jomā, varētu gūt labumu no prezentācijām un publikācijām (vairāk nekā 500).

Politikas veidotāji, pētījumu vadītāji un augstāko izglītības iestāžu pētnieki no citām valstīm (vairāk nekā 1000).