Pārtikas produktu mikrobioloģiskās drošības uzlabošana, izmantojot genomikas pieejas

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Berlīnes Brīvā universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Mindaugas Malakauskas

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt un uzlabot pētniecības izcilību un inovācijas spējas mikrobu genomikā Lietuvas Veselības zinātņu universitātē, izmantojot bioinformātikas metodi, kas balstīta uz pilna baktērijas genoma fragmentārās sekvencēšanas datu analīzi. Projekts tiks īstenots trīs daļās, apvienojot i) lekciju ciklu un ii) individuālas pētniecības tēmas, ko īstenos abi partneri, kuriem ierodoties (iii) noslēguma seminārā, būs iespējams prezentēt iegūtos datus un zināšanas plašākai auditorijai.

Galvenās aktivitātes

  1. uzdevums. Lekciju cikls (tiešsaistē)

Tiks veidots lekciju cikls Cisco Webex platformā, lai iepazīstinātu dalībniekus ar i) vispārējām pieejām mikrobu genomikā un molekulārajā pārtikas drošībā, ii) datorizētiem bioinformātikas rīkiem un iii) praktiskiem baktēriju genoma analīzes piemēriem.

Dalībnieki tiks aicināti sniegt piemērus no savas ikdienas, kas tiks apspriesti un kopīgi risināti. Kopumā projekta laikā tiks rīkotas 10 lekcijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu informācijas apmaiņu un sekotu līdzi progresam.

  1. uzdevums. Individuālās pētniecības apmācības (gan tiešsaistē, gan praktiskās nodarbības iesaistīto iestāžu laboratorijās)

Lekciju ciklā tiks realizēta individuāla apmācību pieeja. Sasaistot atsevišķus Lietuvas Veselības zinātņu universitātes darbiniekus ar Berlīnes Brīvās universitātes darbiniekiem (tandēma pieeja), mēs panāksim intensīvu sadarbību, t.sk., lai pielietotu iepriekšējās lekcijās iegūtās zināšanas. Turklāt šī ir iespēja izveidot un stiprināt sadarbības saites arī pēc projekta darbības beigām. Plānots izveidot trīs tandēma komandas, piešķirot katram tandēmam savu pārtikas baktēriju: Campylobacter, Vibrio un Arcobacter (gadījumu izpēte no I līdz III).

  1. uzdevums. Seminārs par mikrobu genomiku (tiešsaistē)

Noslēguma seminārā tiks apkopotas projekta gaitā iegūtās zināšanas. Lietuvas Veselības zinātņu universitātes un Berlīnes Brīvās universitātes zinātnieki iepazīstinās ar komandu sagatavotajiem izpētes rezultātiem. Tiešsaistes seminārs tiks aktīvi reklamēts Baltijas valstīs, izmantojot Baltijas mežsaimniecības, veterinārmedicīnas un lauksaimniecības (BOVA) universitāšu sadarbības tīklu (https://www.bova-university.org).

Tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā un netiešā mērķauditorija

Lekciju cikls (1. uzdevums)

Tiešā: Lietuvas Veselības zinātņu universitātes, Berlīnes Brīvās universitātes darbinieki un studenti (aptuveni 15)

Netiešā: Veterinārmedicīnas un pārtikas zinātnes studenti no Lietuvas, Vācijas un BOVA universitāšu tīkla (lekcijām varēs pievienoties bezmaksas).

(aptuveni 40)

Individuālās pētniecības apmācības / darbs laboratorijā I līdz III 2. uzdevums.

Tiešā: 6 (trīs katras iestādes zinātnieki, tostarp jaunie pētnieki un doktorantūras studenti; Lietuvas Veselības zinātņu universitāte un Berlīnes Brīvā universitāte)

Netiešā: Saistībā ar semināra laikā plānoto rezultātu izplatīšanu (3. uzdevums), tiks organizēta lielāka mērķauditorija, piesaistot pārtikas rūpniecības, valdības aģentūras, kas darbojas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā, kā arī laboratorijas, kas iesaistītas pārtikas analīzē (sk. 3. uzdevumu).

Seminārs (3. uzdevums)

Tiešā: Universitātes, nozares pārstāvji, laboratorijas un valsts aģentūras, kas iesaistītas pārtikas nekaitīguma jomā (aptuveni 30).

Netiešā: Paredzēts, ka semināra prezentācijas tiks ierakstītas un augšupielādētas Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Moodle platformas sistēmā ar pieeju Lietuvas Veselības zinātņu universitātes studentiem tādos priekšmetos kā mikrobioloģiskā pārtikas kontrole, mikrobioloģija, epidemioloģija (50-60 studenti).