Ilgtspējīgas pārvaldības un ziņošanas virzītājspēki mazumtirdzniecībā

Projekta norises laiks

01.03.2019. - 15.10.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Hammas-Lipštates Augstskola
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Mazumtirdzniecības nozare veido 31% no IKP un nodarbina miljardiem cilvēku visā pasaulē, turklāt hipermārketi un supermārketi pasaulē pašlaik veido 35% no tiešās mazumtirdzniecības. Mazumtirgotāju pozīcija piegādes ķēdē starp ražotājiem un klientiem nozīmē to, ka viņi īsteno izšķirošo ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem (Wilson, 2015.). Lai gan par ilgtspējīgas apsaimniekošanas ekonomiskajiem, vides un sociālajiem aspektiem informācijas ir pietiekoši daudz, mazāk apjomīgas ir zināšanas par mazumtirgotāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un ziņošanu, jo īpaši Baltijas valstīs.

Projekta mērķis ir organizēt vairākus pasākumus, kas paredzēti, lai veicinātu pētniecības sadarbību starp Vācijas un Baltijas valstīm par mazumtirdzniecības uzņēmumu virzītājspēkiem ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ziņošanai.

Tas būtu pirmais solis plašākā pētniecības programmā, t.i., dalīties ar zināšanām un veikt izmēģinājuma pētījumu par virzītājspēkiem (vispārējiem un nozares konkrētiem), kuri ietekmē mazumtirgotāju ilgtspējīgo apsaimniekošanu un ziņošanu. Līdz ar to projekts ļaus izveidot Baltijas-Vācijas pētniecības tīklu tālākiem izpētes pasākumiem (lai izpētītu arī citas nozares) un veicinās kopīgas publikācijas.

Potenciālie referenti:

 1. Judīte Pītera (HSHL, Vācija)
 2. Lina Dagiliene (KTU, Lietuva)
 3. Tomass Haldmas (TU, Igaunija)
 4. Ivita Faituša (LU, Latvia)
 5. Speciālists (mazumtirdzniecības ķēdes vadītājs, Lietuva)

Diskusiju dalībnieki:

 1. Speciālists (mazumtirdzniecība, Vācijā).
 2. Pārstāvis no uzņēmumu apvienībām (Lietuva).

Pārstāvis no valdības (Lietuva).

Projekta galvenās aktivitātes

 1. 1. Projekta dalībnieku tikšanās (seminārs) par pētījumu metodoloģijas izveidi: interviju rokasgrāmatas izstrāde mazumtirdzniecības ķēdēm un pētījumu veikšanai. HSHL, Marker Allee 76-78 59063 Hamma, Vācija.
 2. Atklātā lekcija HSHL, Vācijā.
 3. Veikt situācijas analīzes pētījumu par ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mazumtirdzniecības ķēžu ziņošanu visās iesaistītajās valstīs: Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Vācijā. Izlasē iekļautie Baltijas valstu uzņēmumi (ķēdes) iekļaus vienu starptautisku uzņēmumu, vienu Baltijas uzņēmumu (pārstāvēti visās Baltijas valstīs) un vienu vietējo uzņēmumu (ķēdi) katrā valstī.
 4. Atklātais seminārs par mazumtirgotāju darbības praksi un problēmām ilgtspējīgās apsaimniekošanas jautājumos un ziņošanā. Gadījumu izpētes sākotnējos atzinumus (sk. 3. punktu) apspriedīs un ar tiem dalīsies zinātnieki un praktiskā darba veicēji. Vieta – KTU, Ekonomikas un biznesa skola, Gedimino 50, Kauņa, Lietuva.
 5. 2 lekcijas (pasniegs vācu un igauņu partneri) KTU, Ekonomikas un biznesa skolā, Gedimino 50, Kauņa, Lietuva.

Projekta tiešām un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

 • Projekta dalībnieki (7), kas īstenos projekta darbības;
 • Diskusijas un semināra dalībnieki  (nav projekta dalībnieki) – 3;
 • Uz atklāto semināru pieaicinātais referents (nav projekta dalībnieks) – 1;
 • Mazumtirdzniecības uzņēmumu ķēžu (pētījuma) pārstāvji, kuri piedalīsies eksperimentālajā pētījumā (intervijās) par virzītājspēkiem, kas ietekmē ilgtspējīgas apsaimniekošanu un ziņošanu mazumtirdzniecībā – 4-6 intervētāji no katras partnervalsts (Dalībnieku kopskaits ap 20-24);
 • 2 studenti no KTU (1 maģistrants un 1 doktorants), 1 doktorants no TU, kurš varētu doties uz Vāciju, iepazīties ar pētniecisko darbību un pētniecības metodēm, paplašināt savas zināšanas citās nozarēs un tādējādi veicinās savus pētījumus un disertācijas.
 • Kopējais tiešās mērķgrupas cilvēku kopskaits 30-35.

Netiešā:

 • Vācijas HSHL studenti, kas apmeklē atklāto lekciju (aptuveni 20 personas);
 • Speciālisti, akadēmiskais personāls un citi cilvēki, kas piedalās atklātajā lekcijā HSHL, Vācijā (aptuveni 5 personas);
 • Akadēmiskais personāls (aptuveni 10 personas) no KTU un citām iestādēm, kas piedalās atklātajā seminārā, KTU, Lietuva;
 • Speciālisti, apvienību pārstāvji, politiķi, studenti un citi, kas apmeklē atklāto semināru KTU, Lietuvā (aptuveni 10 personas);
 • KTU studenti, kas apmeklē 2 Vācijas un Igaunijas profesoru lekcijas – aptuveni 50;
 • Citas ieinteresētās personas (sabiedrība) Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Vācijā, kas lasīs rakstus par šo pasākumu, kas publicēts universitāšu plašsaziņas līdzekļos (katra partnera) un citos plašsaziņas līdzekļos, ja tas tiks pieņemts (aptuveni 100 lasītāju).
 • Starptautiskā akadēmiskā kopiena, kas lasīs zinātnisko rakstu, pamatojoties uz projekta rezultātiem. Šī netiešā mērķa grupa parādīsies pēc projekta pabeigšanas, t.i., iesniegšanas zinātniskajā konferencē (aptuveni 100 lasītāju).

Netiešās mērķa grupas cilvēku kopskaits 270 – 290.

Publiskie pasākumi

 1. Ievirzes sanāksme (seminārs) pētniecības projekta izstrādei, aprīļa 1. nedēļa, starp 01-05/04-2019, HSHL, Vācija.

Pasākums būs pieejams tikai projekta komandai.

 1. Atklātā lekcija Starptautiskās vadības studentiem, aprīļa 1. nedēļa, starp 01-05 04-2019, HSHL, Vācija.

Potenciālie referenti: prof. Dr. Lina Dagiliene; mazumtirgotāju uzņēmējdarbības konsultante (Vācija).

Pasākums būs pieejams plašākai auditorijai.

 1. Atklātais seminārs par mazumtirgotāju ilgtspējīgas vadības un ziņošanas virzītājspēku , 09 / 11-10-2019, KTU, Lietuva.

Potenciālie referenti:

 1. Judīte Pītera (HSHL, Vācija)
 2. Lina Dagiliene (KTU, Lietuva)
 3. Tomass Haldmas (TU, Igaunija)
 4. Ivita Faituša (LU, Latvija)
 5. Speciālists (mazumtirdzniecības ķēdes vadītājs, Lietuva)

Pasākums būs pieejams plašākai auditorijai.

 1. Lekcija revīzijas un grāmatvedības studiju programmas maģistrantiem, 09 / 11-10-2019, KTU, Lietuva.

Potenciālais referents: prof. Dr. Tomass Haldmas (TU, Igaunija)

Pasākums būs pieejams plašākai auditorijai.

 1. Lekcija Starptautiskās vadības studiju programmas studentiem, 09 / 11-10-2019, KTU, Lietuva.

Potenciālais referents: prof. Dr. Judīte Pītera (HSHL, Vācija)

Pasākums būs pieejams plašākai auditorijai.

Preses relīze