Hermanim Ādleram veltīts starpdisciplinārs kolokvijs

Projekta norises laiks

01.03.2019. - 31.05.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-DE
Pāderbornas Universitāte
flag-DE
Banbergas Universitāte

Projekta mērķis

Sabiedrībā aizmirstais ebreju izcelsmes vācu dzejnieks Hermanis Ādlers daudzos aspektos ir simboliska persona kā nacionālsociālistiskā režīma upuris, kurš izdzīvojis Viļņas geto un Bergenes-Belzenes koncentrācijas nometnē. Ādlera liriskie darbi, kas sarakstīti Viļņas geto, un vienlīdz izcilā un tipiskā biogrāfija sniedz plašas iespējas diskursa analīzei, ko ir plānots panākt ar mērķtiecīgas sadarbības palīdzību. Dažādu nozaru pētnieki (kino zinātnes, vēstures, ebreju studiju, literatūrzinātnes un teoloģijas) meklēs jaunas pieejas, lai izskaidrotu Ādlera aktivitātes literatūras nozarē, kā arī laika periodu, kurā viņš ir dzīvojis. Šādā veidā tiks raisītas auglīgas debates par Ādleru un viņa laikmetu, kurā “Austrumjeruzaleme” kļuva par “Nāves pilsētu”. Arī Lietuvā šī sarežģītā un nopietnā mantojuma pārzināšana (ieskaitot pašu iesaistīšanos) joprojām ir sākumposma stadijā. Liela nozīme bija Pāvesta vizītei un ziedu nolikšanas ceremonijai ebreju memoriālā 2018. gada rudenī, kam tika pievērsta liela uzmanība.

 

Visiem pieaicinātajiem runātājiem ir potenciāls starpdisciplinārai sadarbībai.  Mērķis ir palielināt vietējo pētnieku līdzdalību.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Dažādu fakultāšu akadēmiķi, (aptuveni 20 personas). Muzeji, kas koncentrējas uz Ebreju kultūras vēsturi Viļņā varētu gūt labumu no kolokvija pārskata/preses ziņojumiem.

Netiešā: Citi kolēģi, studenti, kuri gūs labumu no starpdisciplinārā kolokvija (aptuveni 120 personas).

Plānotie publiskie pasākumi

27. – 28.05.2019.

Hermanim Ādleram veltīts starpdisciplinārs kolokvijs

Preses relīze