Gobu slimība Vācijā un Igaunijā: rezistento gobu koku un mikroorganismu izpēte biokontrolei un kaitēkļu apkarošanai

Projekta norises laiks

01.03.2019. - 31.10.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Igaunijas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Getingenes Universitāte
flag-DE
Eisele GmbH & Co KG

Projekta mērķis

Nākotnē klimatisko apstākļu izmaiņas palielinās invazīvo patogēnu un kaitēkļu daudzumu meža ekosistēmās, tāpēc dažādu valstu sadarbības pasākumi ir ļoti svarīgi, lai ierobežotu šo patogēnu ietekmi. Īpaši meža patoloģijas jomā ir nepieciešama jauna, ilgtermiņa sadarbība, jo īpaši sēņu un kukaiņu kaitēkļi var viegli izplatīties no vienas valsts uz citu.

Meža patoloģijas grupas Vācijā un Igaunijā aktīvi strādā pie līdzīgām pētniecības tēmām, tai skaitā pie Holandes gobu slimības, un tās mērķis ir veicināt informētību par invazīviem patogēniem un nodrošināt risinājumus meža slimību ārstēšanā. Lai mūsu pētniecība vairāk ietekmētu sabiedrību; jaunu kopprojektu izveide ir nepieciešama, lai izstrādātu efektīvu, ilgstošu un videi draudzīgu slimību profilaksi. Šī projekta mērķis ir ne tikai uzsākt nepieciešamo sadarbību starp Vācijas (Getingenes Universitāte) un Igaunijas  (Igaunijas Veselības zinātņu universitāte) meža patoloģijas komandām, bet arī dalīties pieredzē un zināšanās, lai identificētu un atpazītu endofītiskās un patogēnās sēnītes un patogēnus, kas skar gobas mežus un pilsētu teritorijas.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Paraugu vākšana gobu kokaudzētavā (Darmštate, Vācijā) un Igaunijā (5 vietas, kur atrodas Holandes gobu slimība, bet daži koki ir mazāk uzņēmīgi pret slimībām un joprojām ir augoši un dzīvi).
  2. Paraugu analīze, sēnīšu identifikācija un izolēšana ar molekulārām metodēm abās laboratorijās: Getingenes Universitātē un Igaunijas Veselības zinātņu universitātē.
  3. Lekcijas Vācijā un Igaunijā

Projekta mērķa grupa

Tiešā: pētnieki, studenti un ar meža slimību jomu saistītie speciālisti (50 cilvēki abās valstīs)

Netiešā: jomas speciālisti, kas saistīti ar ainavas veidošanu, dabas aizsardzību un pašvaldībām (50 cilvēki abās valstīs)

Publiskie pasākumi

Vizīšu laikā specializētā seminārā tiks lasītas lekcijas studentiem un citiem interesentiem, kas ir ieinteresēti konkrētajā tēmā (t.sk. pētnieki). L. Juriso savā vizītes laikā 2019. gada aprīlī runās Getingenes Universitātē. K. Blumenšteina uzstāsies ar runu Igaunijas Veselības zinātņu universitātē 2019. gada augustā vai septembrī.

Preses relīze