Glioblastomu glikobioloģijas izpēte, izmantojot preparētus cilvēka smadzeņu audus

Projekta norises laiks

01.08.2020. - 15.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs
flag-DE
Freiburgas Universitātes Neiroķiruģijas katedra

Projekta vadītāja

Doktorante Ugne Kuliesiute

Projekta mērķi(s)

Glikokonjugātu, it īpaši terminālo sialīnskābju, šūnu virsmas izmaiņas ir daudzu vēža paveidu galvenās pazīmes, kas ir cieši saistītas ar to ļaundabīgajām īpašībām, ieskaitot invazivitāti un metastātisko potenciālu. Cilvēka glioblastomas šūnām raksturīgs ļoti augsts sialīnskābju līmenis, kas spēj samazināt šūnu imunogenitāti, maskējot šūnu virsmas antigēnus. Virsmas sialilācijas līmeni modulē sialidāzes fermenti, saistībā ar kuriem tika atklāts, ka sialidāze Neu3 ir samazināti regulēta cilvēka glioblastomas paraugos, ietekmējot šūnu invāziju un migrāciju, turpretī sialidāzes Neu4 paaugstinātā ekspresija un aktivitāte glioblastomas cilmes šūnās uzrādīja būtisku ietekmi uz šūnu izdzīvošanu. Turklāt tika konstatēts, ka mikroglijas desialilācija palielina mikroglijas fagocitozi, norādot uz to, ka sialilācijas līmenis var veicināt mikroglijas imūnsistēmas uzraudzību glioblastomas audos. Tomēr nav pietiekamu datu par sialidāzes aktivitāti cilvēka glioblastomas audos.

Projekta īstenotāji ierosina izmantot nesen izstrādātas cilvēka organotipiskas smadzeņu šķēlīšu kultūras, lai izpētītu glioblastomas glikobioloģiju un identificētu sialīnskābes aprites izmaiņas, sialidāžu ekspresiju un to fermentatīvo aktivitāti. Šis pētījums palīdzēs izprast glioblastomas sialilācijas izmaiņu cēloņus un sekas, pirmo reizi koncentrējoties uz sialilāciju kā svarīgu tās ļaundabīgo īpašību sastāvdaļu.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Partnerības nodibināšana, jaunāko zināšanu par cilvēka organotipiskās smadzeņu šķēlīšu kultūras tehniku pārnese un provizorisku datu ieguve (Freiburgas Universitāte, Neiroķirurģijas katedra, Neurozentrum, Breisacherstr. 64,79108 Freiburg, Vācija). Projekta rezultāti tiks prezentēti Lietuvas Neirozinātņu asociācijas 12. konferencē un Starptautiskajā dzīvības zinātņu konferencē COINS 2021 (Dzīvības zinātņu centrs, Sauletekio av. 7, LT-10257 Viļņa, Lietuva).

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Projekta dalībnieki (Dr. Vidhya Madapusi Ravi un Dr. Dieter Henrik Heiland) piedalīsies kā viesrunātāji Lietuvas Neirozinātņu asociācijas 12. konferencē (2020. gada 6. novembrī, Dzīvības zinātņu centrā Lietuvā) un sniegs ieskatu pētniecības sasniegumos.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: doktorante Ugne Kuliesiute un Freiburgas Universitātes Neiroķirurģijas katedras Mikrovides un imunoloģijas pētījumu laboratorijas pārstāvji.

Netiešā mērķa grupa: šis pētījums dos ieskatu glioblastomas sialilācijas izmaiņu cēloņos un sekās. Rezultāti tiks publicēti un prezentēti zinātniski pētnieciskos rakstos, kā arī zinātniekiem pieejamās konferencēs Lietuvā (sagaidāmi apm. 300 dalībnieki).

Šī pētījuma rezultāti atklās svarīgu glioblastomas ļaundabīgo īpašību komponentu, kas dos iespēju plānot jaunu efektīvu glioblastomas pacientu ārstēšanu (tā skar divus līdz trīs pieaugušos no 100 000 cilvēkiem gadā visā pasaulē).