Vācijas-Baltijas vasaras skola „Mūsdienu jautājumi un izaicinājumi sabiedrības veselībā: akadēmiskās apmaiņas un internacionalizācijas stiprināšana sabiedrības veselības izglītībā”

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 31.10.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Vitenes-Herdekes Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Kaja-Triin Laisaar

Projekta mērķis(i)

Tāpat kā visā Eiropā arī Baltijas valstīs veselības aprūpes sistēmās jāsaskaras ar sarežģītām problēmām, un Covid-19 pandēmijas apstākļos tās nonāca priekšplānā. Tāpēc sabiedrības veselības struktūrvienībām jāsagatavo darbaspēks un jāsekmē tā reaģēšana uz konfliktu un migrācijas, epidemioloģisko un demogrāfisko pārmaiņu un citu ar sabiedrības veselību saistītu izaicinājumu sekām un efektīva jauno tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana. Nepieciešams kopīgs Baltijas valstu sabiedrības veselības iestāžu forums, kas kalpotu par atspēriena punktu un kur varētu izmantot iestāžu bagātīgo un daudzveidīgo pieredzi, lai risinātu šīs problēmas.

Tāpēc Vācijas un Baltijas valstu sabiedrības veselības iestādēs tiek plānots no 2023. gada 28. augusta līdz 1. septembrim rīkot kopīgu vasaras skolu Tartu Universitātē, Igaunijā. Grupas universitāšu pēcdiploma studenti un mācībspēki piedalīsies lekcijās un interaktīvos, uz studentiem vērstos mācību veidos. Vasaras skolā tiks aplūkotas mūsdienīgas, tostarp tikai nesen parādījušās, sabiedrības veselības tēmas, kas ir aktuālas gan vietējā, gan globālā mērogā, kā arī tiks popularizētas jaunas metodes un studenti tiks iepazīstināti ar sabiedrības veselību saistītā darba ikdienu. Lielākā daļa lektoru ir no Tartu Universitātes Igaunijā, Latvijas Universitātes, Viļņas Universitātes Lietuvā un Vitenes/Herdekes Universitātes (UW/H) Vācijā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Vasaras skolas plānošana un koordinēšana (tiešsaistē)
  2. Vasaras skolas vadīšana Tartu Universitātē, Igaunijā
  3. Izvērtēšana un iesaistīto mācībspēku noslēguma sanāksme Tartu Universitātē, lai sagatavotos turpmākajai rīcībai
  4. Publicitātes pasākumi un informācijas izplatīšana (tiešsaistē)
  5. Ziņojumu rakstīšana (tiešsaistē).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa:

  • Pēcdiploma studenti no veselības zinātņu vai citām nozarēm, kuriem ir interese par karjeru sabiedrības veselības jomā un kuri piedalīsies vasaras skolā (20)
  • Grupas sabiedrības veselības iestāžu darbinieki (vecākie un jaunākie speciālisti), kas piedalīsies vasaras skolas lekcijās vai paralēlās sesijās (12)

Netiešā mērķgrupa:

Vasaras skolas dalībnieki darbosies kā vēstneši, kas izplatīs vasaras skolas rezultātus un idejas savās darbavietās un mācību vietās, kā arī plašākai ar sabiedrības veselības jomu saistītajai auditorijai (visi iesaistīto sabiedrības veselības iestāžu darbinieki un pieteiktie studenti, aptuveni 140 personas).