Ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligona elementu deformācijas novērtējums

Projekta norises laiks

01.07.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
flag-DE
Karlsrūes Universitāte

Projekta mērķis

Iegūt informāciju un pieredzi ģeodēzisko instrumentu kalibrācijas poligona elementu deformāciju novērtējuma un grunts pilonu, zīmju iespējamo deformāciju ietekmes noteikšanā uz to stabilitāti un iespējām pārvietošanās parametru reģistrēšanā.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Informācijas ievākšana un savstarpējās diskusijas, viedokļu apmaiņa par ģeodēzisko poligonu veidojošo elementu deformācijām un to reģistrēšanas iespējām;
 2. Seminārs Engures novadā. (2014.g. 05. septembrī);
 3. Izstādes INTERGEO apmeklējums Vācija, Berlīne (07. – 09.oktobris 2014);
 4. Seminārs par ģeodēzisko poligonu veidojošo elementu deformācijām un to reģistrēšanas iespējām Vācija, Berlīne (08. oktobris 2014);
 5. Profesora R. Jēgera vieslekcijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 11. – 12. novembris 2014.
 6. Ar vizīti Engures novadā Projekta LLU pētnieki iepazīstina Profesoru R. Jēgeru ar paredzēto kalibrēšanas poligona vietas izvēli un apstākļiem, kopēja apspriede ar Engures novada vadību un atbildīgajiem speciālistiem 13. novembris 2014;
 7. Kopējo publikāciju izstrāde:
  • Apstiprināta publicēšanās zinātnisko rakstu krājumā „Civil Engineering`15, divas publikācijas;
  • Apstiprināta publicēšanās zinātnisko rakstu krājumā „Engineering for Rural Development 2015, trīs publikācijas;
 8. Seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajiem pētījuma virzieniem, Jelgava 04. decembris 2014.

Projekta mērķa grupa

LLU LIF Zemes ierīcība un ģeodēzijas katedras, Vides un ūdenssaimniecības katedras, Ainavu arhitektūras specialitātes studenti un docētāji 50;

Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes docētāji un studnti 10;

Engures novada vadība un speciālisti. Novada vietējie iedzīvotāji 15;

Karlrues Lietišķo Zinātņu augstskolas docētāji un izstādes INTERGEO dalībnieki 15;

Ģeodēzijas nozares speciālisti 10.