G. F. Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā

Projekta norises laiks

01.01.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Getingenes Universitāte
flag-EE
Tallinas universitāte
flag-LV
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
flag-LV
Latvijas Nacionālā bibliotēka
flag-LV
Viesītes pašvaldība

Projekta mērķis

Attīstīt un veicināt G.F.Stendera recepciju straptautiskā mūsdienīgā diskursā:

1) Aktualizēt  G.F.Stendera un Baltijas apgaismības kultūrvēsturisko mantojumu;

2) norādīt uz Baltijas apgaismības eiropeiskajiem kontekstiem; atklāt un stiprināt priekšstatu par Baltiju kā vienotās apgaismības telpas būtisku sastāvdaļu

Projekta galvenās aktivitātes

1) Starptautiska konference – priekšlasījumi;

2) projekta ietvaros pasākumi LNB : Stendera jubilejas monētas prezentācija, „Bildu ābices” faksimilizdevuma prezentācija; Stenderam veltītas izstādes atvēršana

3) Stenderu ziņģu pēcpusdiena Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā;

4) pieņemšana Viesītes Kultūras pilī;

5) Koncerts Sunākstes baznīcā un G.F.Stendera kapa vietas apmeklējums Sunākstes kapos.

Projekta mērķa grupa

Plašs Latvijas un ārzemju interesentu loks; ap 1000 klausītāju.