Fizika un stohastika

Projekta norises laiks

10.06.2013. - 15.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte

Projekta mērķis

Stohastisko procesu pētīšana ar pielietojumiem dabas zinātnēs un komplekso sistēmu fizikā.

Projekta galvenās aktivitātes

Galvenās aktivitātes:

  1. Stohastisko modeļu formulēšana un pētīšana
  2. Rezultātu iegūšana un zinātniskās publikācijas
  3. Rezultātu prezentēšana semināros un konferencēs

Pasākumi:

Traffic and Granular Flow’ 13 (TGF 2013) conference, 25-27 September 2013, Forschungszentrum Jülich, Germany.

Dalībnieki: J. Kaupužs un R. Mahnke ar mutiskajiem referātiem.

  1. Kaupuža uzstāšanās seminārā Rostokas Universitātē 2013. gada 15. oktobrī.
  2. Mahnkes uzstāšanās Liepājas Universitātē 2013. gada 26. jūlijā.

Kopīgā darba konference (workshop) par stohastiskās modelēšanas rezultātiem Rostokas Universitātē. Dalībnieki: M. Brics,  J. Kaupužs un R. Mahnke, 2013.gada 7-8. oktobrī.

Projekta mērķa grupa

Zinātniskie darbinieki un studenti augstskolās – 20 personas Rostokas Universitātē un 13 personas Liepājas Universitātē.