Zemkopība un pilskalni: seno graudaugu kultūru veidi un to dažādība Austrumbaltijā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte

Projekta vadītāja

PhD kandidāte Vanda Visocka

Projekta mērķi

a) noteikt senās zemkopības hronoloģiskos rāmjus, lomu un graudaugu dažādību Austrumbaltijā caur Asvas (Igaunija) un Ķivutkalna (Latvija) pilskalnu piemēriem.

b) identificēt un sistematizēt pilskalnos atrastās makro atliekas, lai izveidotu visaptverošu paleobotānisko datubāzi.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Asvas un Ķivutkalna arheoloģisko izrakumu konteksta izpēte un makro atlieku analīze Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta arheoloģisko materiālu krātuvē, Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā (LNVM) un Tallinas Universitātes (TU) Arheoloģisko materiālu krātuvē.
  2. TU Arheoloģisko materiālu krātuvē un LNVM esošo keramikas paraugu izpēte – sēklu iespiedumu keramikas traukos analīze un atspiedumu izgatavošana, un Reflektīvās transformācijas attēlveidošanas (Reflective Transformation Imaging) modeļu izgatavošana.
  3. Graudaugu atlieku paleobotāniskā analīze un atlasīto paraugu 14C radiokarbona datēšana.
  4. Publikācijas “Zemkopība un pilskalni: seno graudaugu kultūru veidi un dažādība Austrumbaltijā” izstrāde un iesniegšana starptautiski recenzētā žurnālā.
  5. Dažādi projekta popularizēšanas pasākumi – lekcijas, diskusijas, intervijas, populārzinātniski raksti.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: Šī pētījuma īstenotāji un arheoloģijas un paleobotānikas speciālisti, ar kuriem iespējama potenciāla nākotnes sadarbība, apm. 10 cilvēki.

Netiešā mērķa grupa: Arheologi, ģeologi un biologi no Latvijas, Igaunijas un Vācijas, kuri veic līdzīgus pētījumus, apm. 50 cilvēki. Kā arī ikviens sabiedrības loceklis, kurš ir ieinteresēts projekta tematikā, apm. 200 cilvēki.