Etnogrāfiskie pētījumi, sadarbības pieejas un kultūras transformācija

Projekta norises laiks

01.06.2022. - 15.11.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Igaunijas Mākslas akadēmija
flag-DE
Berlīnes Humboltu universitāte
flag-DE
Getingenas Universitāte
flag-LV
Latvijas Mākslas akadēmija
flag-LV
Latvijas Kultūras akadēmija
flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte

Projekta vadītājs

Asoc. Prof. Dr. Francisco Martínez

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir veidot diskusijas, lai noskaidrotu, kā varētu profesionāli sasaistīt sociālās zinātnes un dizainu, papildus ieviešot šādā dizaina praksē antropoloģijas metodoloģiju, apmācību un kritiku.

 

Projekta galvenie mērķi ir:

 1. Rīkot trīs dienu pasākumu Tallinā, kurā speciālisti un pieredzējuši praktiķi spriedīs un “ieskicēs” sociālā dizaina saturu un aprises. Tiks spriezts par un ap epistemoloģisko vidusceļu, kas padara etnogrāfiskos pētījumus, sadarbības praktizēšanu un sociālās transformācijas iespējamu.
 2. Tiks izstrādāti nepieciešamie nosacījumi, lai radītu aktuālu maģistra programmu sociālajā dizainā. Tiks apkopoti kolēģu ieteikumus, lai veidotu programmu, domājot par to, kā dizains varētu kļūt par sociāli proaktīvu jomu un kā novērtēt šo starpdisciplināro, multimodālo praksi universitātēs.
 3. Ievērojot pedagoģiskos mērķus, tiks dibināta noturīga sadarbība, nostiprinot sakarus starptautiskos tīklos, kuri ir spējīgi veidot un vadīt jauno sociālā dizaina sfēru.
 4. Maģistrantūras programmas “Sociālais dizains” izveidē iesaistītie strādās arī pie grāmatas izstrādes, kas varētu kalpot kā rokasgrāmata visiem šīs jomas interesentiem.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Simpozija “Sociālais dizains” organizēšana Igaunijas Mākslas akadēmijā.
 2. Atsauksmju ievākšana publicēšanai atvērtās piekļuves izdevniecībā “UCL Press”.
 3. Gūt ekspertu atsauksmes par maģistra studiju programmu “Sociālais dizains”, kuru šobrīd izstrādā Igaunijas Mākslas akadēmijā, atklāšana plānota 2023. gadā.
 4. Divas projekta vadītāja vizītes Berlīnē un Getingenē (5.–14. okt.), un Rīgā (25. okt.–2. nov.).

Ar vizītēm tiek plānots:

 1. apmācīt projekta vadītāju par topošo maģistra programmas “Sociālais dizains” koordinatoru. Vizītes laikā projekta vadītājs iepazīsies ar līdzīgu programmu praktisko pieredzi uzņemošajās universitātēs, tiekoties ar vietējiem kolēģiem un iesaistītajām pusēm, kas aktīvi darbojas šajā jomā;
 2. padziļināt esošo sadarbību un izveidot jaunas sadarbības iespējas ar šīm institūcijām, izpētīt tādas iespējas, kā, piemēram, turpmākus finansējuma pieteikumu izstrādi;
 3. izmantot iespēju iepazīstināt pētījumiem, kā arī simpozija dokumentāciju ar atgriezenisku un kritiski vērtējošu saiti;
 4. palielināt Igaunijas Mākslas akadēmijas starptautisko atpazīstamību, liekot uzsvaru uz jauniem sadarbības projektiem, kas saistīti ar aktuāliem sabiedrības jautājumiem, radošām pētniecības metodēm un multimodālu pedagoģiju.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Tiešā mērķa grupa ir sociālie zinātnieki un dizaina profesionāļi (25), kā arī maģistrantūras studenti (45), kas apmeklēs simpoziju. Tiek pieļauts, ka apaļā galda diskusijās varētu piedalīties ne tikai kolēģi no dažādām Igaunijas Mākslas akadēmijas nodaļām, bet arī profesionāļi no Tallinas Universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes.

Netiešā: Dažādas iesaistītās puses (50), kā, piemēram, pilsētplānotāji, aktīvisti, plašsaziņas līdzekļu vadošie pārstāvji, jaunie uzņēmēji, politikas veidotāji (pašvaldības, slimnīcas, cietumi, valsts amatpersonas).