ERP (Uzņēmuma resursu plānošana) kompetenču attīstīšana izglītībā, pētniecībā un profesionālajā darbībā

Projekta norises laiks

15.08.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Vītauta Dižā universitāte
flag-DE
Reitlingenas Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Equinox Europe, UAB
flag-LT
Festo, UAB

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija attīstīt  ERP (Uzņēmumu Resursu Plānošanas) kompetences izglītībā,  pētniecībā un profesionālā darbībā.

Projekta galvenās aktivitātes

Galvenās projekta aktivitātes bija informācijas/ tehnoloģisko kompetenču apmaiņa, organizējot starptautisku semināru par Uzņēmumu Resursu Plānošanas (ERP)  tēmu un standarta programmatūras (SAP ERP) lietošanu; apmācības materiālu izstrāde; intensīvs kurss studentiem par biznesa procesiem un ERP; gatavošanās studentu un pasniedzēju apmaiņai.

Projekta mērķa grupa

Projektā organizētajās aktivitātēs tiešā veidā bija iesaistītas trīs mērķa grupas: universitāšu pasniedzēji, studenti un industrijas partneri. Kopā 3 dienās projekta aktivitātēs bija reģistrējušies vairāk nekā 50 dalībnieki.