Enerģētisko azidopurīnu un to analogu dizains un izpēte

Projekta norises laiks

01.02.2023. - 30.10.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Māris Turks

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir nodibināt kontaktus, apgūt zināšanas un pārņemt Latvijā un Lietuvā pieredzi no Vācijas zinātniekiem par slāpekļa bagātu enerģētisko savienojumu fizikāli ķīmiskajām īpašībām un drošības profilu, un to analīzes metodēm.

Projekts sniegs jaunu un būtisku drošības profila informāciju par savienojumiem, ko parasti izmanto kā izejvielas bioorganiskajā un medicīnas ķīmijā. Ja piedāvāto savienojumu noteiktās īpašības uzrādīs labu attiecību starp enerģētisko profilu un šo savienojumu jutīgumu, tie veidos jaunu no metāliem brīvo enerģētisko materiālu klasi ar potenciālu militāru pielietojumu.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Azidopurīnu un to analogu sintēze Rīgas Tehniskajā universitātē.
  2. Rīgā iegūto produktu enerģētisko īpašību novērtējums Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātē.
  3. Rīgā iegūto savienojumu analīzes metožu izstrāde un to UV fotolīzes eksperimenti Viļņas Universitātē.
  4. Prof. Turka ielūgtā lekcija par purīnu ķīmiju Minhenes Ludviga Maksimiliana universitātē.
  5. Prof. Klapötke ielūgtā lekcija Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējās zinātniskās konferences sekcijā “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija”.
  6. Manuskripta sagatavošana kopīgai publikācijai.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Zinātniskās pētniecības grupas Rīgas, Viļņas un Minhenes universitātēs: kopā 60-70 zinātnieki

 

Netiešā mērķa grupa:

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Viļņas Universitātes Fotonikas un nanotehnoloģiju institūta studenti: kopā 250-300 cilvēki

Latvijas organisko ķīmiķu saime: kopā 400-500 cilvēku