Enerģētikas trilemma Baltijas jūras reģionā: diskursīvās vides indeksa attiecībā uz energodrošību, taisnīgumu enerģētikas jomā un vides ilgtspējību metodoloģija

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 15.11.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Greifsvaldes universitātes

Projektu vadītājs

Vineta Kleinberga

Projekta mērķis(i)

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju diskursīvās vides indeksam, kas ļautu ātri salīdzināt Baltijas jūras reģiona valstu atšķirīgo stāvokli enerģētikas trilemmas kontekstā un veikt salīdzinošus pētījumus Baltijas jūras reģionā. Projekts sniedz būtisku ieguldījumu arī praktiskā reģiona valstu sadarbībā, jo piedāvā politikas veidotājiem pārskatu par Baltijas jūras reģiona valstu nostājām un tādējādi ļauj izpētīt sadarbības iespējas.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Pētniecība (abas universitātes, tiešsaiste)
  2. Dalība konferencēs:

a) Greifsvaldes universitātes konferenc Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region Greifsvaldē, Vācijā, 2023.gada 7.-8.jūnijā

b) 15. Baltijas studiju Eiropā konference Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics Kauņā, Lietuvā, 2023.gada 15.-17.jūnijā

3. Projekta komunikācija (abas universitātes, tiešsaiste)

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Semināri abu projektā iesaistīto universitāšu pētniekiem un studentiem (2023.gada oktobris, abas universitātes).

Diskusijas ar ieinteresētajām pusēm (ES institūciju pārstāvniecībām Latvijā un Vācijā, valsts un pašvaldību iestādēm, Baltijas jūras reģiona sadarbības organizācijām, nevalstiskajām organizācijām) (2023.gada novembris, abas universitātes)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: Akadēmiķi un pētnieki, kuru pētnieciskās intereses saistītas ar Baltijas jūras reģionu un/vai enerģētikas trilemmu; praktiķi, kuru pienākumos ietilpst BJR attīstība.

Netiešā mērķa grupa: Pētnieki un studenti, kas piedalīsies semināros; plašāka sabiedrība.