Emigrantu integrācija Baltijas valstīs

Projekta norises laiks

01.07.2017. - 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehniskā universitāte
flag-DE
Dortmundes Tehniskā universitāte
flag-EE
Igaunijas Biznesa skola
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Globālā mobilitāte kļūst arvien izplatītāka. Dažās valstīs, piem., Vācijā šis fenomens pastāv jau vairākus gadu desmitus. Turpretī, Baltijas valstīs tas ir jaunums, tāpēc ir nozīmīgi šīs valstis vairāk iepazīstināt ar šo parādību. Kaut gan ir veikts daudz pētījumu par karjeru, kas attiecas tieši uz emigrantu mobilitāti, kā arī ir daudz pētījumu par dažādību un iekļaušanu organizācijās, tomēr ir maz kas zināms par organizāciju faktoriem, kas veicina vai kavē izceļotāju integrāciju.

Projekta mērķis bija organizēt semināru „Iespējas un izaicinājumi emigrantu integrācijā Baltijas valstīs” (norises vieta – Kauņas Tehniskās universitātes Ekonomikas un biznesa skolas Konferenču centrs, Gedimino iela 50, Kauņa, Lietuva). Zinātnieki un praktiķi diskutēja un dalījās pieredzē un praksē saistībā ar izceļotājiem un galvenajiem izaicinājumiem viņu integrācijā.

Tas bija pirmais solis, lai dalītos zināšanās un izveidotu pilotpētījumu par faktoriem, kas veicina emigrantu integrāciju vietējā darba tirgū.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Publisks seminārs, kurā pētnieki un praktiķi diskutēja par emigrantu integrācijas izaicinājumiem. Norises vieta: Kauņas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un biznesa skola, Gedimino iela 50, Kauņa, Lietuva.

2. Trīs lekcijas, kuras sniedza referenti no Vācijas un Igaunijas, Kauņas Tehniskajā universitātē Ekonomikas un biznesa skolā, Gedimino ielā 50, Kauņā, Lietuvā.

3. Seminārs par metodoloģijas izveidi emigrantu integrācijai uzņēmumos un pirmo soļu apsvēršanai pētījuma veikšanai (Kauņas Tehniskajā universitātē Ekonomikas un biznesa skolā, Gedimino ielā 50, Kauņā, Lietuvā).

4. Publiska lekcija Dortmundes Tehniskajā universitātē, Vogelpothsweg 78, Vācijā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

Šī projekta dalībnieki (7).

Diskusijas dalībnieki, kuri ir ielūgti uz semināru, no ekonomikas un zinātnes nozarēm (2).

26 emigranti, kuri piedalījās intervijās (4 personas no Vācijas, 4 no Latvijas, 10 no Lietuvas un 8 no Igaunijas.

Netiešā:

11 zinātnieki un 18 studenti no Kauņas Tehniskās universitātes un citām institūcijām, kā arī 9 citi sabiedrības pārstāvji (emigranti, uzņēmēji u. c.), kuri piedalījās seminārā Kauņas Tehniskajā universitātē.

83 studenti, un 12 citi viesi, kuri piedalījās vieslekcijās Kauņas Tehniskajā universitātē.

30 studenti un 8 zinātnieki, kuri piedalījās vieslekcijā Dortmundes Tehniskajā universitātē.

Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Vācijas sabiedrība, kas lasīja un lasīs dažādos medijos publicētos rakstus par pasākumu.