Elementārdaļiņu fizika: saistība starp neitroniem svārsta mehānismā un paplašināto Higsa lauku

Projekta norises laiks

01.07.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Vircburgas Universitāte

Projekta mērķis

1. Precīzas sakarības izstrāde starp neitrīno un Higsa lauku.

2. Ilgtermiņa sadarbības veidošana starp abām universitātēm elementārdaļiņu fizikas jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Paplašināta Higsa lauka konkrētu modeļu izstrāde un tās ietekmes uz neitrīno lauku novērtēšana.

2. Prognožu izstrāde Lielā hadronu kolaidera (LHC) eksperimentiem Eiropas kodolpētījumu organizācijā (CERN).

Projekta mērķa grupa

5 projekta dalībnieki

~ 40 pētnieki un studenti Teorētiskās fizikas un astronomijas institūtā (ITPA) un Teorētiskās fizikas institūtā (TFK)

~ 80 Viļņas Jezuītu ģimnāzijas skolēni un skolotāji