Elektromagnētiskā piesārņojuma ietekme uz Latvijas migrējošajiem tauriņiem

Projekta norises laiks

01.07.2022. - 15.11.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Oldenburgas Universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Oskars Keišs

Projekta mērķis

Novērtēt cilvēku radītā elektromagnētiskā piesārņojuma ietekmi uz Latvijas un Latvijai caurceļojošo tauriņu sugām. Pētījums ietvers tauriņu uzvedības iespējamo izmaiņu novērtējumu gan atpūtas, gan migrācijas laikā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Pētījumu seminārs, kuŗā iesaistīties visi projekta partneri un praksē pielietotas pētījuma metodes un ievākti dati zinātniskai publikācijai (Latvijas Universitātes Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā)
  2. Latvijas projekta partneru pieredzes apmaiņas brauciens uz Oldenburgas universitāti un tauriņu pētījumu nebrīvē centra apmeklējums Vircburgas Universitātē.
  3. Projekta seminārs Rīgā ar refetentiem no visiem projekta partneriem un citiem zinātniekiem.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: entomologi un dabas aizsardzības profesionāļi Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs; studenti, Latvijas Zemkopības un Vides un Reģionālās attīstības ministrijas ierēdņi, kā arī visi pārējie, kurus interesē sugu aizsardzības un ainavu plānošana. Plānots, ka projekta semināros kopā piedalīsies apmēram 100 cilvēku.

Netiešā mērķgrupa: vispārējā publika, Latvijas lauksaimnieki un ainavu plānotāji un visas ieinteresētās personas. Informāciju dažādās tīmekļa vietnēs domājams, sasniegs apmēram 10000 cilvēku.