Eksperimenti fizikas mācīšanas un mācību procesā

Projekta norises laiks

15.09.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Hanoveres Leibnica universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzsākt sadarbību fizikas izglītības pētniecībā starp iesaistītajām universitātēm, koncentrējoties uz jaunu pieeju izstrādi bakalaura studiju programmu laboratorijas darbiem, to nepieciešamību veicina jaunu tehnoloģiju ieviešana un izglītības sistēmas izmaiņas. Ir vajadzīgi arī risinājumi, kas ļautu veikt laboratorijas darbus pandēmijas laikā, kad kontaktnodarbības nav atļautas. Sagaidāms, ka sadarbība radīs sinerģiju un veicinās straujāku attīstību šajā jomā.

Leibnica Hannoveres Universitātē tiek veikti pētījumi par izmaiņām fizikas praktiskajā kursā – piemērotu eksperimentu izstrāde un testēšana; fizikas praktiskā kursa pasniedzēju apmācība; tandēma mācīšanās metode mūsdienu fizikas kursa apguvei; fizikas lekciju pārveidošana atbilstoši apvērstās klases mācību modelim.

Tallinas Tehnoloģiju universitātes projekti “RemoteLab” un “VirtualLab” izstrādā eksperimentus, kurus var kontrolēt un veikt attālināti tīmeklī, kā arī eksperimentus, kurus var veikt, izmantojot datora kodu, kas pēc iespējas reālistiskāk imitē eksperimentus un mērīšanas procesus.

Latvijas Universitātes Fizikas katedrā ir izveidots video demonstrējumu komplekts par tēmu “Elektrība”, kas satur atvērtus jautājumus studentiem, kā arī ir veikts pētījums par bakalaura studiju programmu studentu zināšanām un prasmēm fizikas kursa laboratorijas darbos.

Projekta galvenās aktivitātes

1.Intensīva nedēļa Tallinā un Rīgā, visām pusēm pulcējoties vispirms Tallinā, lai iepazītos ar “RemoteLab” un “VirtualLab” projektiem, kā arī ar jaunajiem eksperimentiem bakalaura studiju programmām, kuri tiks prezentēti īsā nodarbībā. Tālāk sekos ceļojums uz Rīgu, kur notiks seminārs un apaļā galda diskusija.

Norises vieta: Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Latvijas Universitāte

Norises laiks: no 4. līdz 9.  oktobrim

2. Igaunijas un Latvijas pētnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Hannoveri, lai iepazītos ar izglītības tehnoloģijām Vācijā; uzturēšanās laikā Hannoverē notiks arī seminārs.

Norises vieta: Leibnica Hannoveres Universitāte

Norises laiks: no 22. līdz 27.novembrim

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: iesaistīto universitāšu bakalaura un maģistra grāda fizikas studiju studenti (aptuveni 70); Doktorantūras studenti un pasniedzēji (aptuveni 30). Kā arī astoņas projektā tieši iesaistītās personas.

Netiešā: esošie fizikas pasniedzēji, visu specialitāšu bakalaura studiju programmas studenti, kas apgūst fizikas kursus, vidusskolēni, kopējais personu skaits pārsniedz tūkstoti.