Eksperimenti fizikas mācīšanas un mācību procesā

Projekta norises laiks

15.09.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Hanoveres Leibnica universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekta mērķis

  1. Tika uzsākta sadarbība starp iesaistītajām universitātēm fizikas izglītības pētniecībā, koncentrējoties uz jaunu pieeju izstrādi bakalaura studiju programmu laboratorijas darbiem.
  2. Notika zināšanu apmaiņa par mācību risinājumiem, kas atļautu veikt laboratorijas darbus pandēmijas laikā, kad kontaktnodarbības nav atļautas.
  3. Latvijas un Igaunijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Hannoveres Leibnica universitātē veikto pētījumu rezultātiem par dažādu metožu ieviešanu fizikas praktiskajā kursā – piemērotu eksperimentu izstrāde un testēšana; pasniedzēju apmācība fizikas praktiskajam kursam; mūsdienu fizikas semināra pasniegšana tandēma mācīšanās metodē; fizikas lekciju pārveidošana apvērstajā mācību metodē (flipped classroom).
  4. Latvijas un Vācijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes projektu “RemoteLab” un “VirtualLab” rezultātiem – tika izstrādāti eksperimenti, kurus var kontrolēt un attālināti vadīt tīmeklī, kā arī eksperimenti, kurus var veikt virtuāli, izmantojot datora kodu, kas modelē eksperimentus un mērīšanas procesus, cik vien reālistiski iespējams.
  5. Igaunijas un Vācijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Universitātē veikto pētījumu rezultātiem par fizikas izglītību – tika izveidots video demonstrējumu komplekts par tēmu “Elektrība”, kas satur atvērtus jautājumus studentiem, kā arī tika veikts pētījums par bakalaura studiju programmu studentu zināšanām un prasmēm fizikas kursa laboratorijas darbos.

Projekta galvenās aktivitātes

Intensīva nedēļa Tallinā un Rīgā, visām pusēm vispirms pulcējoties Tallinā, lai iepazītos ar “RemoteLab” un “VirtualLab” projektiem, kā arī ar jaunajiem eksperimentiem, kas paredzēti laboratorijas darbam bakalaura līmeņa studentiem; tie tika prezentēti īsā nodarbībā. Pēc tam darbseminārs un apaļā galda diskusija Rīgā.

Igaunijas un Latvijas pētnieku pieredzes apmaiņas vizīte Hannoverē, lai iepazītos ar izglītības tehnoloģijām Vācijā; viesošanās laikā Hannoverē tika rīkots arī darbseminārs.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: 97 personas.

Netiešā: aptuveni 1200 personas.