Eksperimentālie pētījumi: Atomu Īpašības Negatīvo Jonu un Femtosekunžu Lāzera Starojuma Mijiedarībā.

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 30.11.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte
Gēteborgas Universitāte

Projekta mērķis

Veikt fundamentālos pētījumus atomfizikā, nodrošinot ilglaicīgu zināšanu apmaiņu un kontaktu padziļināšanos un nostiprināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta galvenā daļa bija darbs laboratorijā ar femtosekunžu lāzeru. Esam  piedalījušies trīspusējā sadarbībā starp Gēteborgas, Freiburgas un Latvijas Universitāšu Fizikas pētnieciskajiem institūtiem. Dalība starptautiskā projektā ir devusi augstvērtīgu pieredzi un paaugstinājusi grupas kompetences līmeni, kas ļaus attīstīt tālejošus pētījumus gan Latvijā, gan starptautiski.

Vācu kolēģi nodrosināja mūsu sociālās aktivitātes: redzējām Freiburgas simfoniskā orķestra jubilejas koncertu un Universitātes futbola turnīru, kurā piedalījās arī mūsu grupas doktorantu komanda.

Uzsākto sadarbību ir plānots attīstīt, paplašinot iesaistīto personu loku, akcentējot doktorantūras studentu apmaiņu un eksperimentu veikšanu Latvijas, Gēteborgas un Freiburgas Universitātēs. Profesors Helms ir gatavs braukt un lasīt lekcijas projekta Fotonika organizētajā skolā jau 2014 gadā.

Projekta mērķa grupa

Projekta darba apspriešanā tika iesaistīti vēl arī apmēram 20 cilvēku kopskaitā Freiburgā, Rīgā un Gēteborgā. un sasniegtie rezultāti tika ziņoti ASI seminārā, ~30 dalībniekiem un LU 72 starptautiskajā zinātniskajā konferencē ~50 dalībniekiem.