Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē

Projekta norises laiks

01.06.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte, Vispārējās uzņēmējdarbības vadības un veselības pārvaldības katedra
flag-DE
Vupertāles Universitāte, Ražošanas un loģistikas departaments
flag-DE
Olav Goetz | Veselības aprūpes simulācija un konsultācijas
flag-EN
Ekseteras universitāte, Medicīnas skola

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona veselības aprūpes un veselības vadības speciālistu zināšanas un kompetences ekonomiskās modelēšanas jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

1.Semināra organizēšana (Rīga, LV, Rīgas Stradiņa universitāte).

2.Starptautiskās vasaras skolas “Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē” (Rīga, LV, Rīgas Stradiņa universitāte).

3.Informatīvā un apmācību materiāla publicēšana pamatojoties uz starptautiskās vasaras skolas rezultātiem (Rīgas Stradiņa universitāte, projekta partnera universitātes).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Vasaras skolas tiešā mērķa grupa ir sabiedrības veselības sistēmas dalībnieki Baltijas valstīs, Vācijā, Lielbritānijā, Somijā un citās dalībvalstīs:

  • medicīnas un veselības aprūpes darbinieki;
  • veselības aprūpes iestāžu (slimnīcas, medicīnas centri, rehabilitācijas iestādes u.c.) vadītāji;
  • veselības iestāžu pārstāvji;
  • zinātniskais un akadēmiskais personāls no projektā iesaistītajām universitātēm;
  • veselības vadības, veselības ekonomikas, sabiedrības veselības un medicīnas jomu, kā arī ekonomikas jomas studenti.

Klātienē Vasars skolu apmeklēja 45 dalībnieki, no kuriem:

  • 3 pārstāvji no veselības aprūpes organizācijām;
  • 1 pārstāvis no veselības aprūpes iestādes;
  • 28 akadēmiskā un pētnieciskā personāla pārstāvji
  • 13 studenti.

Netiešā mērķauditorija:

Balstoties uz ISSR mājas lapas statistikas datiem, netiešā mērķa grupā, kopumā latviešu un ārvalstu audirorijā, tika sasniegti vairāk kā 300 unikālie mājas lapas skatījumi ((207 (ENG) un 123 (LV) (Pielikums Nr. 1 ENG mājas lapas statistika, pielikums Nr. 2 mājas lapas statistika)).