Ekonomiskā modelēšana un novērtēšana veselības aprūpē

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
APOLLON Lietišķo zinātņu universitāte, Brēmene
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte
flag-DE
Vupertāles Universitāte
flag-DE
Vademecon
flag-EN
Eksteras Universitāte

Projekta vadītāja

Daiga Behmane

Projekta mērķi(s)

Projekta pamatmērķis bija uzlabot Baltijas jūras reģiona studentu un projekta dalībnieku zināšanas un prasmes ekonomiskās modelēšanas jomā. Šis mērķis tika sasniegts.

Veselības aprūpe ir viens no vissvarīgākajiem sektoriem. Paralēli pacientu medicīniskajai aprūpei, arvien nozīmīgāku lomu spēlē arī ekonomiskie aspekti. Tādējādi institūcijas un aktori tiek pakļauti pastāvīgām izmaiņām tieslietu, finansiālo un socioekonomisko apstākļu ietekmē. Īpaši demogrāfiskās pārmaiņas rada vērienīgus izaicinājumus iesaistītajiem cilvēkiem un institūcijām, īpaši lauku reģionos. Piemērotu un ilgtspējīgu konceptu attīstība, lai nodrošinātu augstas kvalitātes veselības aprūpi nākotnē, arī ir ievērības cienīgs un svarīgs uzdevums.

Ar ISSR 2020 palīdzību un Augstskolu biroja atbalstu, šie pasākumi varēja tikt atbalstīti, un tas ir nozīmīgs ISSR 2020 projekta panākums.

Piemērotu ekonomiskās modelēšanas konceptu izveide pieprasa pamata izpratni par tēmām, kas tiek apspriestas starptautiskās studijās nozares ekspertu un augsti kvalificētu kuratoru vidū. Ieskats un modelēšanas tehnikas praktisks pielietojums var tikt izmantoti simulācijām un radīt pozitīvu efektu veselības aprūpes nozarē. Tēmas kā procesa menedžements, procesa modelēšana un optimizācija aptver lielu skaitu iespējamo pielietojuma sfēru modelēšanā un veselības aprūpē. Šīs tēmas tika prezentētas projekta ietvaros organizētajā starptautiskajā vasaras skolā „Ekonomiskā modelēšana un novērtēšana veselības aprūpē”, tādējādi sniedzot visaptverošu ieskatu aktuālajā vācu un starptautiskajā mācību un pētniecības praksē. 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

 1. Sagatavošanas tiešsaistes seminārs 2020. gada augustā (tiešsaistes seminārs, izmantojot Adobe Connect vai Microsoft Teams platformas, Rīgas Stradiņa universitāte, Brēmenes APOLLON Lietišķo zinātņu universitāte, Greifsvaldes Universitāte, Vupertāles Universitāte, Ekseteras Universitātes Medicīnas skola, Vademecon, Grēvene)
 2. Starptautiskas vasaras skolas organizēšana par tēmu “Ekonomiskā modelēšana un novērtēšana veselības aprūpē” tiešsaistē Zoom un uz vietas Rīgas Stradiņa universitātē.
 3. Pētniecības materiāla izveide un lekcijas prezentācijas Stradiņa universitātes e-studiju sistēmā.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Konference “Ekonomikas modelēšana veselības aprūpē” no 2020. gada 14. līdz 18. septembrim Rīgā (Rīgas Stradiņa universitāte)

 • Lekcijas: Daiga Behmane, prof. Dr. Martins Pits (Martin Pitt,tiešsaistē no Lielbritānijas), prof. Olafs Gecs (Olav Goetz), prof. Sebastians Rahūbers (Sebastian Rachuber), Dr. Svens Līke (Sven Lueke, tiešsaistē no Vācijas), prof. Dr. Štefens Flesa (Steffen Flessa, tiešsaistē no Vācijas)
 • Semināri: prof. Dr. Martins Pits (Martin Pitt, tiešsaistē no Lielbritānijas), prof. Olafs Gecs, prof. Sebastians Rahūbers, Dr. Svens Līke (tiešsaistē no Vācijas), Dr. Olga Rajevska
 • Paneļdiskusija: prof. Dr. Martins Pits, prof. Dr. Olafs Gecs, prof. Sebastians Rahūbers, Dr. Svens Līke (tiešsaistē no Vācijas)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: Studenti no Latvijas, Vācijas un Lielbritānijas

 • studenti no sfērām veselības menedžments, veselības ekonomika, sabiedrības veselība un medicīna, kā arī ekonomikas zinātne;
 • medicīniskais un aprūpes personāls,
 • projektā iesaistīto universitāšu pētnieki un akadēmiskais personāls

Netiešā:

 • sabiedrība kopumā. Potenciālā mērķa grupa ir ļoti liela: visi veselības pakalpojumu saņēmēji (Latvijā 1,9 miljoni), tā orientējas tādās kompetencēs kā, piemēram, datu analīze, modelēšana un simulācija: Sabiedrība kopumā iegūst no mērķtiecīgas un cenu ziņā izdevīgas sabiedrisko resursu izmantošanas.
 • sabiedriskās institūcijas. Veselības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, slimnīcas – vasaras skolas rezultātu netieša izmantošana, uzlabojot zināšanas par augstskolu absolventu un darbaspēka pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu.
 • RSU akadēmiskais un zinātniskais personāls. Pieeja nāks par labu vasaras skolas ietvaros attīstītajām metodēm attiecībā uz blended Learning un tiešsaistes lekcijām.