Ekonomiskā modelēšana un novērtēšana veselības aprūpē

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
APOLLON Lietišķo zinātņu universitāte, Brēmene
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte
flag-DE
Vupertāles Universitāte
flag-DE
Vademecon
flag-EN
Eksteras Universitāte

Projekta vadītāja

Daiga Behmane

Projekta mērķi(s)

Projekts koncentrējas uz datu analīzi, ekonomisko modelēšanu un novērtēšanu veselības aprūpē. Tāpēc pamatmērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona studentu un projekta dalībnieku zināšanas un prasmes minētajās jomās. Vēl viens svarīgs projekta aspekts ir novatorisku mācību metožu, piemēram, jaukta veida mācību moduļu tiešsaistes risinājumi. Tas paaugstinās iesaistīto universitāšu, jo īpaši Rīgas Stradiņa universitātes, kompetenci jaukta veida mācību jomā.

Tā kā veselības aprūpe ir viena no vissvarīgākajām un visātrāk mainīgajām nozarēm, piemērotu problēmu risināšanas koncepciju realizēšanai ir nepieciešama pamatzināšanās par pieejamajiem datiem, veselības sistēmu, pakalpojumu un to mehānismu modelēšana un novērtēšana, ko var īstenot plānotā projekta veidā starptautiskā apmaiņā. Jo īpaši datu analīze un sistēmu modelēšana ļauj pamatoti izvērtēt apskatāmās sistēmas un to mehānismus. Šos atklājumus var izmantot simulācijām, un tie pozitīvi ietekmē veselības aprūpes nozari. Projekts aptvers tādas tēmas kā datu analīze, ekonomiskais novērtējums, procesu vadība, modelēšana un optimizēšana, kā arī simulācija, ieskaitot tiešsaistē balstītu simulācijas spēli. Šīs tēmas ir jāskata projekta ietvaros, lai sniegtu visaptverošu ieskatu pašreizējā apmācībās vācu un angļu valodā, ieskaitot jaukta veida mācību moduļus, kā arī pētniecības praksi, un lai dotu iespēju turpināt apmācību un sadarbību.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Sagatavošanas tiešsaistes seminārs 2020. gada augustā (tiešsaistes seminārs, izmantojot Adobe Connect vai Microsoft Teams platformas, Rīgas Stradiņa universitāte, Brēmenes APOLLON Lietišķo zinātņu universitāte, Greifsvaldes Universitāte, Vupertāles Universitāte, Ekseteras Universitātes Medicīnas skola, Vademecon, Grēvene)
  2. Konferences “Ekonomikas modelēšana veselības aprūpē” organizēšana (Rīgas Stradiņa universitāte)
  3. Konferences semināra rezultātu publicēšana (Rīgas Stradiņa universitāte, projekta partneru universitātes)

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Konference “Ekonomikas modelēšana veselības aprūpē” no 2020. gada 14. līdz 18. septembrim Rīgā (Rīgas Stradiņa universitāte)

  • Lekcijas: Daiga Behmane, prof. Dr. Martins Pits (Martin Pitt,tiešsaistē no Lielbritānijas), prof. Olafs Gecs (Olav Goetz), prof. Sebastians Rahūbers (Sebastian Rachuber), Dr. Svens Līke (Sven Lueke, tiešsaistē no Vācijas), prof. Dr. Štefens Flesa (Steffen Flessa, tiešsaistē no Vācijas)
  • Semināri: prof. Dr. Martins Pits (Martin Pitt, tiešsaistē no Lielbritānijas), prof. Olafs Gecs, prof. Sebastians Rahūbers, Dr. Svens Līke (tiešsaistē no Vācijas), Dr. Olga Rajevska
  • Paneļdiskusija: prof. Dr. Martins Pits, prof. Dr. Olafs Gecs, prof. Sebastians Rahūbers, Dr. Svens Līke (tiešsaistē no Vācijas)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa ir studenti un sabiedrības veselības sistēmas ieinteresētās personas, no kuriem daži ir iesaistīti arī kā studenti starptautiskās studiju programmās Baltijas valstīs, Vācijā, Anglijā u.c. iesaistītajās valstīs

Netiešā mērķa grupa:

  • sabiedrība kopumā. Potenciālā mērķa grupa ir ļoti liela: visi veselības pakalpojumu saņēmēji (Latvijā 1,9 miljoni).
  • sabiedriskās institūcijas. Veselības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, slimnīcas – vasaras skolas rezultātu netieša izmantošana, uzlabojot zināšanas par pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ierobežoto veselības resursu izmantošanu.
  • RSU akadēmiskais un zinātniskais personāls.