Dr. Phil. Prof. Hansa Pozera (Hans Poser) vieslekcija un referāts LU Filozofijas un socioloģijas institūta starptautiskā konferencē un filosofijas doktorantu studiju grupā – „Ethics of thechnology as a European task“

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 30.09.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Berlīnes Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts 20. un 21. septembrī rīkoja plašu starptautisku zinātnisku konferenci „Zinātnes ētika: Latvija, Baltijas valstis, Eiropa“. Konferencē piedalījās arī Dr. phil. prof. Hans Pozers (Hans Poser) no Berlīnes Tehniskās universitātes. Profesors Hans Pozers ir viens no pazīstamākajiem filosofiem mūsdienu Vācijā, ilgstoši darbojies kā Leibnica biedrības vadītājs, Starptautiskās Filosofijas biedrību asociācijas Filosofijas vēstures komisijas priekšsēdētājs, direktoru padomes loceklis. Viņa uzmanības centrā ir plašs filosofisko problēmu spektrs: mūsdienu filosofijas uzdevumi un perspektīvas, mūsdienu ētika, tehnikas filosofija, globalizācijas jautājumi. Viņa uzskati ir plaši pazīstami arī ārpus Vācijas robežām.

Projekta mērķis: iepazīstināt Latvijas Universitātes studentus un pasniedzējus, kā arī  plašāku sabiedrību ar Hansa Pozera filosofiskajiem uzskatiem saistībā ar tehnikas filosofiju, mūsdienu ētiku, Nikolaja Hartmaņa (dzimis Rīgā) filosofisko mantojumu un Leibnica filosofijas nozīmi mūsdienās.

Projekta galvenās aktivitātes

Prof. Pozers nolasīja atklātu lekciju, kā arī uzstājās konferencē un tikās ar Latvijas Universitātes filosofijas specialitātes doktorantūras studentiem, sniedzot konsultācijas par promocijas darbu tēmām.

Projekta mērķa grupa

Uz konferenci tika aicināti studenti, pasniedzēji, humanitāro specialitāšu pārstāvji un visi, kas interesējas par mūsdienu filosofijas problēmām.