Digitālo kompetenču un uzņēmējspēju attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām nākotnē

Projekta norises laiks

01.02.2020. - 15.10.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Klaipēdas Universitāte
flag-DE
Ladshūtas Lietišķo zinātņu augstskola

Projekta vadītāja

Asoc. prof. Dr. Daiva Labanauskaite