Digitālo kompetenču un uzņēmējspēju attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām nākotnē

Projekta norises laiks

01.02.2020. - 30.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Klaipēdas Universitāte
flag-DE
Ladshūtes Lietišķo zinātņu augstskola

Projekta vadītāja

Asoc. prof. Dr. Daiva Labanauskaite

Projekta sasniegtais mērķis

Projekta mērķis bija attīstīt īslaicīgu apmācību programmu jauno akadēmisko aprindu pārstāvju un speciālistu prasmju attīstībai.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Digitalizācijas procesu analīze Baltijas valstīs un Vācijā. Pašreizējā transformācijas statusa noteikšana privātajā un publiskajā sektorā.
2. Nākotnes darba apstākļiem nepieciešamo kompetenču izpēte un analīze.
3. Eksistējošo mācību metožu uzlabošana un jaunu metožu ieviešana, lai gūtu nepieciešamās kompetences.
4. Bilaterālas īslaicīgas mācību programmas attīstīšana jaunajiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem un speciālistiem.
5. Publiskās konferences organizēšana ar pieaicināto galveno runātāju dalību, kuras mērķis ir pievērst uzmanību nākotnes darba apstākļu izaicinājumiem.

Projekta mērķa grupa

Tiešā: Klaipēdas Universitātes un Landshūtes Lietišķo zinātņu universitātes mācībspēki, pēcdiploma studenti, privātu uzņēmumu un valsts iestāžu vadītāji (42 personas).

Netiešā: valsts iestāžu un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji un studenti Baltijas valstīs un Vācijā (248 personas).