Digitālā transformācija Vācijā un Igaunijā – sadarbības mācīšanās pieredze Tallinas Tehniskajā universitātē un Konstances Universitātē

Projekta norises laiks

09.04.2018. - 15.06.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte
flag-DE
Konstances Universitāte

Projekta mērķi

  1. gada oktobra „Tallinas deklarācijā par e-pārvaldi“ visas ES dalībvalstis apņēmās aktīvāk iekustināt valsts pārvaldes norišu digitalizāciju. Valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem ir jākļūst efektīvākiem, integratīvākiem, tiem jāsniedzas pāri organizāciju robežām, jāiegūst sadarbspēja, personalizējamība, ērtums un pieejamība privātpersonām un uzņēmējiem. Vācijā digitalizācija un tas, cik aktīvi iedzīvotāji izmanto attiecīgās sistēmas, pēdējos gados stagnē, bet Igaunijā – šai ziņā visaktīvākajā Eiropas valstī – ir izdevies elektronizēt jau 99% visu valsts pārvaldes procedūru.

Tāpēc šai seminārā tika savietoti šādi divi skatpunkti. Vācijas valsts pārvaldes studiju pārstāvju skatījums uz digitalizācijas centieniem sniedza ieskatu šādās jomās:
1) digitalizācijas šķēršļi (piem., sakarā ar datu aizsardzību un datu drošību, kā arī ierobežojumiem, kas rodas federatīvā valstī);
2) lēmumu pieņemšanas un budžetēšanas decentralizācija, kam pamatā ir resoru princips;
3) nepietiekama iedzīvotāju uzticēšanās pastāvošo elektronisko valsts pārvaldes pakalpojumu funkcionalitātei un lietošanas ērtumam.
Vācijā ir arī vērojams nepietiekams digitālo prasmju līmenis tiklab valsts ierēdņu, kā arī iedzīvotāju vidū. Kopā ar Tallinas Tehniskās universitātes pārstāvjiem pētījām, kādas ir politiskās un administratīvās atšķirības starp Vāciju un Igauniju; kādi  jauni, netipiski karjeras ceļi paveras pārvaldes sistēmās; kā iedzīvotājiem māca digitālās prasmes, sākot jau no skolas vecuma.

Šajā mācību projektā sevišķi akcentējām kopdarbu elektroniskā vidē, kas dalībniekiem ļauj pārvarēt attālumu. Mācību grupas no abām valstīm pētīja sabiedrības pārvaldības digitalizācijas būtiskākos aspektus, apkopoja ar to saistītus datus un koncepcijas.

Dalībnieki iepazina e-pārvaldes pamatteorijas, ko var izmantot, lai pētītu konkrētas problēmas. Aktuālākās zinātniskās atziņas palīdzēja identificēt, kādi digitalizācijas šķēršļi un sekmētājfaktori pastāv ierēdnieciskajā vidē. Iegūtās zināšanas dalībnieki varēja aplūkot kopsakarībā ar pašu apkopotajiem datiem.

Mācību dalībnieki darbojās digitālā, internacionālā un starpdisciplinārā vidē. Viņi izzināja, kā ir iespējams pārvarēt grūtības, ko rada tāldarbs (tiešsaistes izmantošana). Dalībnieki mācījās tikt galā arī ar to, ka akadēmiskajiem partneriem ir saknes visai atšķirīgās akadēmiskajās tradīcijās. Turklāt šā novatoriskā projekta dalībniekiem bija arī iespēja pilnveidot savas prasmes digitālu prezentāciju gatavošanā un sniegšanā.

Cilvēki, kas iemācās paši iegūt un nodot citiem digitālās prasmes,  var tās sistematizēt un, lai paveiktais neietu zudumā, nākotnē patstāvīgi izmantot semināros jau par citām tēmām. Apgūtās sadarbības un tīklošanas metodes katra universitāte varēs konceptuālā līmenī darīt pieejamas arī citu specialitāšu pārstāvjiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Blokseminārs Konstances Universitātē (Vācija), 2018. gada 14.–15. jūnijā.

Galīgais norišu saraksts:

  1. gada 14. jūnijs

9.00: Ievadvārdi, divu dienu plāna izziņošana, atbildes uz vispārīgiem jautājumiem.

9.15: Grupu darbs – plakāta gatavošana un iesniegšana avīzes redakcijai.

12.30: Plakāta nodošana tipogrāfijā.

12.30: Pusdienu pārtraukums.

14.00: Tikšanās ar digitālās pārvaldības speciālistiem no Konstances pilsētas un uzņēmuma „Seitenbau“.

16.00–18.00: Ekskursija ar gidu pa pilsētu.

18.00: Vakariņas – „Brauhaus“.

  1. gada 15. jūnijs

10.00: Beigu prezentācija un atsauksmju ievākšana.

13.00: Pusdienu pārtraukums.

15.00: Ekskursija pa ūdeņiem.

18.00: Vakariņas – „Hafenhalle“

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķgrupa:

Maģistrantūras un doktorantūras studenti no Tallinas Tehniskās universitātes un Konstances Universitātes (13 + 15 studenti).

Netiešā mērķgrupa:

Katram studentam, kas piedalījās projektā, iegūtajās zināšanās vajadzētu dalīties ar vēl vismaz diviem studiju biedriem, un tādējādi netiešajiem ieguvējiem no šā semināra jābūt kopskaitā vismaz 60 personām.

Izmēģinājuma projekts „Digitālās mācības klases telpā“, kurā iesaistījās Tallinas Tehniskā universitāte un Konstances Universitāte, norisinājās veiksmīgi, un tas ļaus arī nākotnē turpināt abu augstskolu studentu apmaiņas aktivitātes. Tādējādi netiešais ieguvums no šī projekta ir visnotaļ daudzveidīgs.