Didaktiski orientētas divvalodīgas vārdnīcas „Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca” publikācija (autori: Anne Arold un Anni Rääts)

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 15.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Getingenas Universitāte
flag-DE
DAAD

Projekta mērķis

Vācu-Igauņu darbības vārdu valences vārdnīcas (Wörterbuchs zur Verbvalenz Deutsch-Estnisch) publikācija, kas var tikt izmantots gan kā mācību līdzeklis, gan kā uzziņu materiāls.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Vārdnīcas gala redakcija
  2. Maketēšana
  3. Drukāšana
  4. Pārdošana un prezentācijas

Projekta mērķa grupa

Igauņu un vācu valodu skolotāji, studenti un tie, kas mācās valodas, valodu zinātnieki, tulkotāji, mutiskie tulki, žurnālisti, lektori (apmēram 300 cilvēku).

Par publikāciju tiks informēti turpmākais un pašreizējais vācu mācību spēks (apmēram 400 cilvēku). Tiks izmantota informācijas un komunikācijas platforma (Deutsch 2.0: http://deutsch2.0.deutausges.de/).

Igauņu platformas lietotāji arī tiks personīgi informēti un uzaicināti uz grāmatas prezentācijām Tartu un Tallinā.

Vārdnīca tiks nosūtīta Somugru institūtiem trijās Vācijas universitātēs (Getingene Greifsvalda, Minhene), kā arī Vācijas Nacionālajai bibliotēkai Leipcigā.