Diasporas tūrisma pētniecība Baltijā: pētījumu metodoloģija un nākotnes izaicinājum

Projekta norises laiks

01.02.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas un Vācijas diasporas tūrisma pētniecības sadarbības tīklu, apvienojot pētniekus no dažādām zinātņu nozarēm un veicot inovatīvus diasporas tūrisma pētījumus.
Starpdisciplinārā pieeja nodrošinās augstas kvalitātes zinātnisko rezultātu sasniegšanu. Savukārt, balstoties uz pētījumu rezultātiem, praktiski izmantojamas rekomendācijas tiks sagatavotas galvenajām iesaistītajām pusēm, – valsts un nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām, tūrisma nozares organizācijām un uzņēmumiem u.c.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Sadarbības tīkla dibināšanas sanāksme (vienošanās par sadarbības tīkla darbību, partnerību un turpmākajām projekta un ilgtermiņa aktivitātēm)
2. Diasporas tūrisma pētniecības situācijas un vajadzību analīze
3. Sadarbības tīkla sanāksme un seminārs/diskusija „Diasporas tūrisma pētījumu nākotnes izaicinājumi Baltijā un Vācijā”)
4. Diasporas tūrisma pētījumu virzienu/ metodoloģijas izstrāde.

Projekta mērķa grupa

Projektā piedalījās kopumā septiņi pētnieki. Baltijas valstis pārstāvēja pieci pētnieki, savukārt Vāciju – divi.
Semināros projekta rezultātus pētnieki prezentēja kopumā vēl 48 interesentiem (tūrisma uzņēmēji un organizāciju pārstāvji, valsts institūcijas, studenti, pētnieki u.c.).