Izmēģinājuma stenda izstrāde riteņu pārbaudei, iekļaujot digitālo dvīni

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 15.11.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
 Štrālzundes Lietišķo zinātņu augstskola

Projekta vadītājs

Viktor Rjabtšikov

Projekta mērķis(i)

Šis ir papildprojekts augstākā līmeņa pētniecības projektam, ko atbalsta Igaunijas Pētniecības padome ar grantu PSG453, “Autonoma elektriskā transportlīdzekļa piedziņas digitālais dvīnis”. To veic TalTech Mehatronikas un autonomo sistēmu pētniecības grupa. Līdz šim, izstrādājot digitālo dvīni, tika ņemta vērā transportlīdzekļa piedziņa, bet ne riteņu īpašības. Šajā apakšprojektā uzdevums ir izstrādāt riteņu testēšanas stendu un ar to saistīto simulāciju. Dažādo riteņu īpašību ietekme uz visu transportlīdzekli jāimitē pēc iespējas reālistiskāk. Šo uzdevumu ir uzņēmies maģistrantūras students no Štrālzundes (Vācija) Robins Kēpe (Robin Köppe). Ar finansiāla atbalsta palīdzību būtu iespējams vēlāk projekta gaitā kopā ar projekta komandu doties vizītē pie studenta Vācijā, tur prezentēt projektu citiem pasniedzējiem un studentiem, kā arī uzaicināt viņa darba vadītāju uz Tallinu. Informācijas apmaiņa par projektu noritētu veiksmīgāk klātienes tikšanās reizēs, nevis tikai videozvanu veidā. Kopīga izstrādātā testēšanas stenda pārbaude vēlāk projekta gaitā atvieglotu tā izstrādi un ļautu veikt noderīgas izmaiņas.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Igaunija, Tallinas Tehnoloģiju universitāte – Pētījumi un riteņu testēšanas stenda izstrāde
  2. Vācija, Štrālzundes Augstskola – Lietišķo zinātņu universitāte – Projekta prezentācija pasniedzējiem un studentiem

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: maģistrantūras students (labāka sadarbība un komunikācija starp divām universitātēm), projekta grupa (5 cilvēki: 1 pasniedzējs un 4 doktorantūras studenti; tīkla paplašināšana un jauns, noderīgs ieguldījums pētniecībā), pasniedzēji un studenti no Štrālzundes, kas piedalīsies projekta prezentācijā un uzzinās par projektu (vismaz 50 cilvēki), TalTech (pētījumu rezultāti tiek prezentēti jaunai mērķgrupai), Štrālzundes Augstskola (piedāvā interesantu lekciju un uzsāk jaunu sadarbību).

 

Netiešā mērķgrupa: studentu grupas, kas turpmāk strādās un mācīsies, izmantojot testēšanas stendu (~20 studenti semestrī).