Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai

Projekta norises laiks

22.07.2011. - 15.12.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte

Projekta apraksts

Projekts balstīts uz zināšanu un pieredzes apmaiņu starp RTU RBIAC un Rostokas Universitātes pētniekiem. Projekta ietvaros Latvijas un Vācijas zinātnieki dalījās pieredzē un zināšanās par implantu materiālu pētniecību un implantu izmantošanu medicīnā. Process no implanta izgatavošanas brīža līdz tā ieviešanai medicīnā ir ne tikai ļoti laikietilpīgs, bet ir nepieciešami arī zinoši un profesionāli pētnieki tādās jomās kā ķīmija, materiālzinātne, šūnu bioloģija, medicīna u.c. Nepieciešamas plašas zināšanas, lai iegūtu efektīvu un ilgtspējīgu rezultātu, kas būtu gan medicīniski efektīvākais, gan finansiāli izdevīgākais. Līdz ar to zināšanas par implantu materiāliem un to pētniecību ir noderīgas dažādu nozaru speciālistiem un studentiem Latvijā. Projekta mērķa grupa galvenokārt ir zinātnieki un studenti no RTU RBIAC, Latvijas Univeristātes Biomedicīnas studiju un pētniecības centra, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes u.c. institūcijām. Sekojoši viena no projekta aktivitātēm ir Vācijas zinātnieku vieslekcija Latvijā, kurā sadarbības partneri dalījās savā pieredzē un zināšanās par implantu ģeometrijas ietekmi uz šūnām, kā arī biosistēmu – materiālu mijiedarbību, šūnu augšanas mehānismiem, plazmas izmantošanu in vitro pētījumos, dažādu biomateriālu virsmu pētniecību u.c.  Vācijas partnera vieslekcija notika 2011. gada oktobrī RTU RBIAC telpās. Paralēli vieslekcijai Vācijas partnere tika iepazīstināta ar galvenajiem implantu pētniecības virzieniem un izmantotajām metodēm Latvijā.

Kā otra galvenā projekta aktivitāte bija Latvijas zinātnieku vizīte Vācijā, lai iepazītos ar Rostokas Universitātes izmantotajām implantu pētniecības metodēm (konfokālo mikroskopiju, plūsmas citometriju, plazmas tehnoloģiju izmantošanu in vitro pētījumos), iekārtām utt.  Dodoties uz Vāciju, likts pamats jaunu pētniecības virzienu attīstībai Latvijā, kā arī zinātniskai sadarbībai ar Vācijas partneriem. Abām pusēm iepazīstoties ar pieejamām tehnoloģijām un pētīšanas metodēm, turpmāk iespējams ātrāk un efektīvāk izstrādāt zinātnisko eksperimentu gaitu un iegūt praksē pielietojamu rezultātu. Šis projekts ir pirmais solis turpmāku starptautisku projektu kopīgai veikšanai un rezultatīvas sadarbības uzsākšanai implantu pētniecības jomā.