Datu virzītu Hamiltona modeļu izstrāde kompleksām mehatroniskām sistēmām un to pielietošana enerģiju balstītā kontrolē

Projekta norises laiks

01.07.2024. - 15.11.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Klaustālas Tehnoloģiju universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Dmitrijs Gromovs

Projekta mērķis(i)

Pēdējā laikā mēs novērojam ievērojamas izmaiņas tajā, kā mēs saprotam un risinām kompleksas dinamiskās sistēmas un parādības. Intensīva skaitļošanas rīku attīstība ir ļāvusi pāriet no modeļu balstītām pieejām uz datu virzītām pieejām kompleksu tehnisko sistēmu un procesu modelēšanā un analīzē. Šādas pārejas priekšrocības ir daudzveidīgas un svārstās no reālo objektu kompleksitātes savaldīšanas līdz instrumentu nodrošināšanai reāllaika lēmumu pieņemšanai dinamiski mainīgos apstākļos.

Paredzētā projekta ietvaros mēs plānojam izstrādāt matemātisko pieeju kompleksu mehatronisko sistēmu port-Hamiltona modeļu rekonstrukcijai, pamatojoties uz novērotajiem datiem un sekojošu atvasināto modeļu pielietošanu uz enerģiju balstītas atgriezeniskās saites vadības projektēšanai.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

8. jūlijā, plkst. 10:30: lekcija Dr. Gromova maģistrantiem, doktorantiem un mācībspēkiem Klaustāles Tehniskajā universitātē.

9. oktobrī (provizoriski): Prof. Palisa lekcija Latvijas Universitātes studentiem un mācībspēkiem.

16. oktobrī (provizoriski): Maksakova kurss par padziļinātas apmācības izmantošanu datu virzītām vadības lietojumiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: projekta dalībnieki.

Personu skaits: 3

 

Netiešā mērķa grupa: attiecīgo zinātnisko grupu dalībnieki, pašreizējie un potenciālie studenti abām grupām.

Personu skaits: 40 (LU) + 30 (KTU)