Datizraces sasniegumi

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Klaipēdas Universitāte
flag-LT
Kauņas Tehniskā universitāte
flag-LV
Izglītības un inovāciju attīstības centrs
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Vismāras lietišķo zinātņu augstskola
flag-DE
Šteinbeisas Augstskola Berlīnē

Projekta mērķis

Šajā projektā tika apvienota pētniecība ar pasākuma organizēšanu.

Projekts bija veltīts starpdisciplinārajai diskusijai par datizraces sasniegumiem, pamatā bija sociāli tehniskas pieejas izstrāde datizraces procesam.

Manuālā paraugu ieguve no datiem tiek veikta jau gadsimtiem ilgi. Agrāk tika izmantotas tādas paraugu identificēšanas metodes kā Beiza teorēma (1700.g.) un regresijas analīze (1800.g.). Proliferācija, visuresme un datortehnoloģijas pieaugošais spēks ir būtiski uzlabojis datu kolekciju, glabāšanu un manipulācijas spējas, Tā kā datu kopas ir paplašinājušās un palikušas sarežgītākas, praktisku datu analīzi arvien biežāk papildina ar netiešu, automatizētu datu izstrādi, ko atbalsta citi datorzinātnes atklājumi, piem., neironu tīkli, klasteru analīze, ģenētiskie algoritmi (20. gs. 50. gadi), lēmumu koki un lēmumu lineāli (20. gs. 60. gadi), kā arī atbalsta vektoru mašīnas (20. gs. 90. gadi). Datizrace ir process, kurā šīs metodes tiek piemērotas ar nolūku atklāt slepenus paraugus no lielām datu kopām. Tādējādi plaisa starp statistiku un mākslīgo intelektu (kas parasti nodrošina matemātisko fonu) tiek savienota ar datu bāzu pārvaldību, izmantojot veidu, kādā dati tiek glabāti un indeksēti datu bāzēs, lai varētu vēl efektīvāk izpildīt faktiskos mācību un meklēšanas algoritmus, atļaujot tos piemērot vēl lielākām datu kopām.

Pašlaik datizrace iegūst arvien lielāku nozīmīgumu terorisma novēršanā.

Taču datizraces problēmas, pieejas, metodoloģija, metodes, tehnika un instrumenti ir maz apspriesti semināros, kas notiek Baltijas valstīs. Šī projekta mērķis bija aizpildīt šo robu, veicinot pētniecību par datizraces sasniegumiem un paplašinot šo lauku ar starpdisciplināru pieeju. Projekts sniedza iespēju sanākt kopā pētniekiem, kas strādā šajā laukā, un dalīties ar idejām un interesēm.

Vēl plašāks mērķis bija demonstrēt datizraces lietojamību izglītībā, ekonomikā un inženierzinātnēs.

Visiem projekta partneriem ir plaša pieredze, un daudzi no iesaistītajiem zinātniekiem strādā datizraces laukā. Šo iemeslu dēļ bija iespējams veidot augstas kvalitātes pārskatu, kas savukārt nodrošināja augstu publikāciju kvalitāti un auglīgas diskusijas semināru laikā.

Zinātniskie semināri sekmēja tālāku sadarbību un tehnoloģiju nodošanu dažādās zinātnes disciplīnās starp institūcijām Baltijas valstīs un Vācijas augstākās izglītības iestādēm, kas iesaistītas Horizon 2020 un citās pētniecības un projektu programmās.

Bezmaksas reģistrācija, kā arī plaša reklāmas kampaņa semināriem nodrošināja pietiekamu semināra dalībnieku un klausītāju skaitu.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Iepriekšēja informācijas apmaiņa par datizraces sasniegumiem un diskusija par datizraces metodoloģiju (Vismāras lietišķo zinātņu augstskola, Klaipēdas Universitāte, Izglītības un inovāciju attīstības centrs, Šteinbeisas Augstskola Berlīnē, Kauņas Tehniskā universitāte un Tartu Universitāte; komunikācija internet starp partneriem).

2. Klaipēdas Universitātes, Izglītības un inovāciju attīstības centra un Tartu Universitātes personāla īsa vizīte Vismāras lietišķo zinātņu augstskolā Vācijā. Diskusijas par datizraci un vieslekcija/seminārs.

3. Modeļa izstrāde un datu ieguves modulis (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

4. Vismāras lietišķo zinātņu augstskolas, Šteinbeisas Augstskolas Berlīnē, Izglītības un inovāciju attīstības centra un Tartu Universitātes personāla īsa vizīte Klaipēdas Universitātē Lietuvā. Kopīgi eksperimenti un vieslekcija/seminārs.

5. Eksperimentāla datu apstrāde un analīze (komunikācija internetā starp Vismāras lietišķo zinātņu augstskolu, Klaipēdas Universitāti, Izglītības un inovāciju attīstības centru, Šteinbeisas Augstskolu Berlīnē, Kauņas Tehnisko universitāti un Tartu Universitāti, komunikācija internetā starp partneriem).

6. Referātu/kopīgas publikācijas sagatavošana un iesniegšana (Vismāras lietišķo zinātņu augstskola, Klaipēdas Universitāte, Izglītības un inovāciju attīstības centrs, Šteinbeisas Augstskola Berlīnē, Kauņas Tehniskā universitāte un Tartu Universitāte; komunikācija internet starp partneriem).

7. Projekta atskaites sagatavošana (Klaipēdas Universitāte Lietuvā; komunikācija internetā starp partneriem).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā:

Klaipēdas Universitātes akadēmiskais personāls un Humanitāro zinātņu un izglītības fakultātes studenti (~40 personas), Kauņas Tehniskās universitātes akadēmiskais personāls (4 personas).

Vismāras lietišķo zinātņu augstskolas akadēmiskais personāls un Inženierzinātņu fakultātes, Mašīnbūves katedras Roberta Šmita institūta studenti (~20 personas), kā arī Elektroinženierijas un informātikas katedras Komunikācijas signālu apstrādes grupas studenti (~20 personas).

Dalībnieki no augstākās izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām, biznesa vides u. tml. Mērķa grupa bija zinātnieki, inženieri, ekonomisti, uzņēmēji, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālisti un studenti.

Semināros uzstāties ar prezentācijām pieteicās aptuveni 20 personas un tika iesniegti 20 referāti, no kuriem tika apstiprinātas 10 prezentācijas un 10 referāti. Turklāt semināros bija apm. 40 klausītāji bez publikācijām. Tādējādi semināru apmeklēja apm. 50 personas, tajā bija 10 prezentācijas un 10 zinātniskās publikācijas.

Semināros uzstājās 2 vieslektori: Andreass Ārens (Andreas Ahrens) no Vismāras lietišķo zinātņu augstskolas Vācijā un Ojārs Purviņš (Ojaras Purvinis) no Kauņas Tehniskās universitātes Lietuvā.

Netiešā:

– personāls (15 personas), kā arī doktori (9 personas) un maģistra studenti (12 personas) no augstākās izglītības iestādēm;

– personāls (10 personas) un klienti (25 personas) no IKT jomas un biznesa vides u. tml.