Darbinieku psihiskās veselības stiprināšana

Projekta norises laiks

15.01.2017. - 15.11.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Brēmenes Universitāte
flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis bija izpētīt saistību starp organizatoriskajiem ietekmes faktoriem un darba ņēmēju psihisko veselību un iegūt atziņas par to, kā stiprināt darbinieku psihisko veselību.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Aptaujas sagatavošana („Skype” konference). Vieta – Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Brēmenes Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

2. Aptaujas jautājumu tulkošana un rediģēšana. Vieta – Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Brēmenes Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

3. Aptaujas veikšana. Vieta – uz inovācijām balstīti uzņēmumi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

4. Aptaujas rezultātu analīze. Vieta – Kauņas Tehnoloģiju universitāte.

5. Zinātniska diskusija par aptaujas rezultātiem. Vieta – Rīgas Tehniskā universitāte.

6. Labās prakses piemēru, kā stiprināt darbinieku psihisko veselību, apkopojums. Vieta – Rīgas Tehniskā universitāte.

7. Darbinieku psihiskās veselības stiprināšanas veidu kataloga sagatavošana. Vieta – Rīgas Tehniskā universitāte.

8. Dr. Gvido Bekes (Guido Becke) publiskā vieslekcija Rīgā. Vieta – Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Uz inovācijām balstītu uzņēmumu darbinieki no Baltijas valstīm (~1200 personas).

Netiešā mērķa grupa:

Kauņas Tehnoloģiju universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes pētnieki un studenti, kā arī citas interesentu grupas (~100 personas).