Darbinieku psihiskās veselības reģenerācija un stiprināšana – pētniecības metodoloģijas attīstība

Projekta norises laiks

01.07.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Brēmenes Universitāte

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt zinātnisku metodoloģiju, lai varētu novērtēt sakarību starp organizatoriskiem faktoriem un darbinieku psihisko veselību.

Konkrēti mērķi:

1. Izveidot metodoloģiju, lai varētu pētīt darbinieku psihisko veselību no organizatoriskās un individuālās perspektīvas.

2. Identificēt organizatoriskos faktorus, kas uzlabo vai kaitē darbinieku psihiskajai veselībai, kā arī identificēt potenciālos šķēršļus un resursus darbinieku veselības uzturēšanai un stiprināšanai uz inovāciju orientētos uzņēmumos (eksperimentāls pētījums).

Projekta galvenās aktivitātes

1. Zinātniskas metodoloģijas izveide starptautiskā un starpdisciplinārā projekta komandā, lai pētītu darbinieku psihisko veselību. Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

2. Eksperimentāls pētījums (uzsvars likts uz grupas diskusiju ar personāldaļas vadītājiem). Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

3. Publiska PD Dr. Gvido Bekes (Guido Becke) vieslekcija 21.09.2016. Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Biznesa un ekonomikas skola, Gedimino iela 50, Kauņas, Lietuva.

4. Eksperimentālā pētījuma empīrisko rezultātu izvērtēšana un vispārinājums, kā arī plānotā novērošanas pētījuma koncepta izstrādāšana. Vieta: Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūts, Universitätsallee 21, Brēmene, Vācija.

5. Publiska prof. Astas Savanevičienes (Asta Savanevičiene) un Dr. Živiles Stankevičiūtes (Živilė Stankevičiūtė)vieslekcija 30.11.2016. Vieta: Brēmenes Universitātes Darba un ekonomikas institūts, Universitätsallee 21, Brēmene, Vācija.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Netiešā mērķa grupa:

1. Lietuva – Kauņas Tehnoloģiju universitātes zinātnieki (15 personas), studenti (50 personas), sabiedriskie darbinieki (10 personas)

2. Vācija – zinātnieki, politisku un administratīvu organizāciju pārstāvji, arodbiedrības, darba devēju apvienības (20 personas).