CompEPart – E Dalība vietējās pašvaldībās: salīdzinošās sistēmas izveide

Projekta norises laiks

01.06.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Klaipēdas Universitāte
flag-DE
Harcas Lietišķo zinātņu augstskola
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte

Projekta mērķi

Visā Eiropā jau ir īstenots samērā daudz e-dalības projektu, taču pēc tiem nav sekojusi salīdzināma analīze par attiecīgo pētījumu rezultātiem. CompEpart nolūks – pievērsties tieši šim nepaveiktajam darbam, izstrādāt salīdzinājuma satvaru, kas domāts aktuālāko rezultātu apmaiņai starp pētījumiem, kas veltīti pašvaldību e-dalības jomai Baltijas valstīs un Vācijā. Tas savukārt sekmē pētnieku sadarbību, stiprina zināšanu un pieredzes apmaiņu Baltijas valstu zinātnieku un pašvaldību aprindās. Projekta metodikas pamatā – politikas izvērtēšanas koncepcijas.

Projekta galvenās aktivitātes

27.09.-28.09.2018.:

Pirmā projekta tikšanās, atklāšanas sarīkojums Halberštatē / Vernigerodē, Vācijā.

28.09-29.09.2018.:

Konference – Klaipēdas Universitātē.

Projektā sasniegtās mērķgrupas – raksturojums un lielums

Projektā iesaistītie pētnieki un studenti, kuri attiecīgajās augstskolās darbojas valsts pārvaldes studiju virzienos, un vietējo kopienu lēmumu pieņēmēji (domju priekšsēži, pārvaldes struktūru profesionāļi, vadītāji – 27 personas).

Vietējie iedzīvotāji, brīvprātīga darba veicēji, pašvaldību apvienību, nevalstisko organizāciju, reģionālo un nacionālo biedrību pārstāvji – 14 personas.