Colloquium Balticum XIV Tartuense: Pontes ad fontes

Projekta norises laiks

15.08.2015. - 15.12.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Mārburgas Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
Lundas Universitāte, Zviedrija

Projekta mērķis

Colloquium Balticum Tartuense XIV. Pontes ad fontes (Tilti uz avotiem) ir starptautiskā ikgadējā Baltic Network konference, kurā piedalās klasiskās filoloģijas pārstāvji (pasniedzēji un studenti) no Latvijas, Tartu, Viļņas, Lundas un Mārburgas universitātēm, kā arī viesi no Helsinkiem, Lodzas un Poznaņas. Tas ir  regulāri funkcionējošs zinātnieku tīkls, ko veido pētnieku grupa, kas nodarbojas ar antīkās kultūras pārņemšanas un transformācijas jautājumiem Baltijas jūras reģionā un kopš 2001. gada vienreiz gadā tiekas vienā no minētajām vietām. Konference Tartu un visa pētnieku grupas darbība ir nozīmīga divu iemeslu dēļ:

1) Baltijas kultūrtelpai no antīkās kultūras pārņemšanas (vienas no lielākajām kultūras kustībām, kuras ietvaros veidojās jauno laiku Eiropa) viedokļa līdz šim bijusi pievērsta tikai sporādiska, nevis sistemātiska uzmanība, kaut arī šeit ir ļoti daudz produktīvas pārņemšanas piemēru, kas veidojušies antīko (grieķu un latīņu) daiļdarbu tulkošanas un pārstrādāšanas rezultātā, tostarp arī, veidojot dažādu tautu kulturālo un nacionālo identitāti. Turklāt pētījumu rezultāti bieži vien tikuši publicēti tikai autoru dzimtajā valodā (igauņu, latviešu, lietuviešu) un nav pieejami Rietumeiropas pētniekiem.

2) Konference ir mērķtiecīgi orientēta uz zinātnieku jaunās maiņas veicināšanu, tas nozīmē, ka tajā referātus zinātnes jomā pieredzējušai publikai lasīs arī maģistranti un doktoranti, savukārt kā publika kopš pašiem pirmsākumiem konferencēs  piedalās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studenti.

Ar konferences apakšnosaukumu Pontes ad fontes (Tilti uz avotiem) šāgada sanāksmē vēlamies vērst uzmanību uz metodikas jautājumiem, strādājot ar antīkās kultūras tēmām. Ar tiltiem (pontes) var saprast ļoti dažādas lietas: antīkās kultūras rakstītā un vizuālā mantojuma atklāšanu, interpretēšanu, tulkošanu, komentēšanu un mācīšanu. Tāpat tiek gaidītas arī tēmas, kas saistītas ar klasiskās filoloģijas vēsturi, t. i., ar klasiskās filoloģijas “tilta funkciju”, saglabājot minēto mantojumu.

Projekta galvenās aktivitātes

Konference 5.-7.11.2015. ar 45 referātiem Tartu Universitātē (galvenajā ēkā: universitātes Senāta zālē, Universitātes mākslas muzejā un 140. auditorijā)

Projekta mērķa grupa

Tiešā: klasiskās filoloģijas studenti un pasniedzēji no visām 5 partneruniversitātēm, aptuveni 65–75 personas.

Netiešā: plašāka inteliģentā Igaunijas sabiedrība (caur masu medijiem), tostarp Tartu un Tallinas ģimnāziju skolotāji un skolēni, kas pasniedz vai mācās latīņu valodu (aptuveni 50–75), kuri tiks aicināti uz atsevišķām sekcijām un, pateicoties šai konferencei, varēs gūt pirmo priekšstatu par zinātnisku pieeju antīkajām valodām, literatūrām un to pārņemšanai.