Colloquium Balticum Rigense. Naturalia et artificialia: valoda, teksts, kultūra

Projekta norises laiks

26.08.2024. - 15.11.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Filipa Universitāte Marburgā
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-SE
Lundas Universitāte
flag-PL
A. Mickeviča Universitāte Poznaņā

Projekta vadītājs

Asst. Prof. Ilona Gorņeva

Projekta mērķis(i)

Tīklojums un starptautiskā zinātniskā konference Colloquium Balticum apvieno Baltijas jūras reģiona un sadarbības partneru klasiskos filologus, antīkā kultūrmantojuma pētniekus, izgaismojot un aktualizējot reģionam svarīgas pētniecības tendences kontinuitātē. Colloquium Balticum iesaista dažādu paaudžu speciālistus – gan jaunos pētniekus, gan pieredzējušos un starptautisku atzinību guvušos. 2024. gadā konferencei Colloquium Balticum nu jau 20. norises reize. Colloquium Balticum konferenču ietvars, stiprinot Baltijas un Vācijas kultūrmijiedarbes saites, licis pamatu vērtīgām un inovatorām iniciatīvām, tostarp publicētajiem materiāliem. 2024. gadā starptautiskā  konference Colloquium Balticum Rigense tematiski pievērsīsies gan lokāli, gan globāli aktuālai tēmai – izpratnei par dabīgo un mākslīgo (naturalia et artificialia) valodā, tekstā, kultūrā. Konceptu naturalia et artificialia savos referātos un diskusijās gan vācu, gan angļu valodā aktualizēs pētnieki no Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Zviedrijas un Polijas (referenti, diskusiju dalībnieki). Naturalia et artificialia kā konceptu paredzēts aplūkot jau antīkās senatnes tekstu liecībās, valodas līmenī, filozofiskās domas skatījumā, vērtējot starpkultūru tiltus un tamlīdzīgi. Izpratne par mākslīgo kā pretnostatījumu dabiskajam (tostarp jautājums par šobrīd tik aktuālo mākslīgo intelektu) nav tikai mūsdienu kultūrai raksturīgs lielums, tam paredzēts pievērsties kā pārlaicīgam konceptam ar dažādi interpretējamām izpausmes formām. Projekta novitāti nosaka gan pati tēma, gan reģionālā piesaiste (Baltijas jūras valstu reģions, Baltijas-Vācijas sadarbība). Vācu valoda kā viena no tīklojuma sadarbības un konferences valodām ieņems būtisku lomu savstarpējā zinātniskā komunikācijā, veicinot izpratni par klasiskā kultūrmantojuma pētniecikajām tradīcijām Eiropā kopumā un arī Baltijas reģionā.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Projekts paredz vērienīgas starptautiskas zinātniskas konferences „Colloquium Balticum Rigense 2024.  Naturalia et artificialia: valoda, teksts, kultūra“ īstenošanu.

Norises laiks: 2024. gada 17. – 19. oktobris

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: konferences tiešie dalībnieki (referenti, diskusiju dalībnieki, konferences apmeklētāji un viesi). Aptuveni 100 – 150 cilvēku

Netiešā mērķa grupa:

– par konferenci un projektu informētās puses (t.sk. citi Latvijas Universitātes humanitārās jomas mācībspēki, studenti, absolventi, Latvijas kultūras (t.sk. muzejniecības un bibliotēkzinātnes speciālisti) un izglītības iestāžu (pamatā humanitāro zinātņu, mākslas un kultūrvēstures joma) darbinieki un audzēkņi, mūžizglītības interesenti, interešu grupas sociālajos tīklos, radošās personības un kultūras mēdiju patērētāji, kā arī ārvalstu konferences dalībnieku universitāšu kolēģi un studenti).

– zinātnieki, pētnieki, kā arī studenti, kas potenciāli var pielietot zinātnisko sniegumu, kas aprobēts konferencē.

Aptuveni 450 – 500 cilvēku