Cilvēka personiskā brīvība un tiesiska uz demokrātiskām vērtībā balstīta neatkarīga valsts. Dzimtbūšanas atcelšanai Baltijā 200 gadi

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Freiburgas Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-EE
Igaunijas Zinātņu akadēmija
flag-LT
Viļņas Universitāte
Krievijas Federācija

Projekta mērķis

Diskusija par dzimtbūšanas atcelšanas nozīmi pilsoniskas sabiedrības un uz tiesiski demokrātiskām vērtībām balstītu valstu veidošanās procesā Baltijas jūras reģionā.

Projekta galvenās aktivitātes

Konference “Cilvēka personiskā brīvība un tiesiska, uz demokrātiskām vērtībām balstīta neatkarīga valsts. Dzimtbūšanas atcelšanai Baltijā 200 gadi” notika lielākas starptautiskas zinātniskas konferences ietvarā “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotnes tiesību sistēmas” kā konferences sekcija, 2019. gada 16.–18. oktobrī, Rīgā.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: sociālo un humanitāro zinātņu universitāšu mācībspēki, zinātnieki un studenti, 41 persona.

Netiešā mērķa grupa: jebkura persona, kas interesējas par Baltijas jūras reģiona jauno laiku vēsturi, tiesībām, politiskās norisēm un valstu izcelšanos.

Publiskie pasākumi

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes starptautiskas zinātniskas konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” autonoma sekcija. Norises laiks: 17.10.2019. plkst. 11.30 – 13.30

Preses relīze