Bioloģiskā daudzveidība Latvijas lauku ainavā

Projekta norises laiks

01.02.2016. - 15.11.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Getingenas Georga Augusta universitāte
flag-DE
Agroekoloģijas un Biodaudzveidības institūts Manheimā
flag-LV
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Projekta mērķis

  1. noskaidrot, pateicoties ES Kopējai Lauksaimniecības polītikai ieviesto, Ekoloģiskā fokusa platību ietekmi uz putnu un zirnekļu daudzveidību Latvijas lauku ainavā, veicot zinātnisku pētījumu;
  2. publicēt šī pētījuma rezultātus atzītā starptautiskā zinātniskā (peer-reviewed) žurnālā;
  3. populārizēt dabai draudzīgu lauksaimniecību vispārējai publikai Latvijā, organizējot semināru, kurā uzstāsies universitāšu un nevaldības organizāciju pārstāvji no Latvijas un Vācijas

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta pētījumā tika noskaidrota “zaļināšanas” (“greening”) ietekme uz bioloģisko daudzveidību, divos parauglaukumos (Jelgavā un Skultē-Limbažos) salīdzinot 20 putnu un 60 bezmugurkaulnieku datu ievākšanas punktus katrā no trim dažādiem zemes izmantošanas veidiem: (1) labības laukus, (2) tauriņziežu sējumus (tauriņzieži ir viens no veidiem, kā zemnieki var izpildīt zaļināšanas prasības), un (3) labības laukus, kuŗos tauriņziešu sējumi bijuši iepriekšējā sezonā (šajos laukos varētu būt novērojama tauriņziežu sējumu pozitīvā ietekme ar sezonas nobīdi). Projekta gaitā tika ievākti dati par putnu ligzdošanas territorijām – 79 sugu 2329 putnu novērojumi, kā arī ar Bārbera lamatām ievākti aptuveni 45.000 bezmugurkaulnieku īpatņu, t.sk. apmēram 13.000 zirnekļu no vismaz 80 sugām un 25.000 vaboļu no vismaz 50 sugām – atskaites rakstīšanas brīdī pilna bezmugurkaulnieku sugu noteikšana un datu analīze vēl nav pabeigta (kas arī bija paredzams projekta plānošanas laikā). Pētījuma rezultāti 2017. gada laikā tiks publicēti zinātniskā žurnālā – visticamāk “Agriculture, Ecosystems and Environment” (ISSN: 0167-8809, taču precīzi paredzēt žurnālu, kuŗš pieņems mūsu publikāciju nav iespējams). 2016. gada 12. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes jaunajā Dabaszinātņu centrā Torņakalnā notika plašākai publikai veltīts seminārs ar projekta partneru un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvjiem. Seminārā bija 7 priekšlasījumi.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa šim projektam ir Latvijas un Eiropas Savienības zinātnieki un lauksaimniecības polītikas veidotāji plašā nozīmē, kā arī Latvijas studenti, Zemkopības Ministrijas ierēdņi un vispārējā publika, kuru interesē bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Mūsu organizēto semināru 12. aprīlī apmeklēja 40 klausītāju. Pašā projektā bez galvenās komandas – 7 zinātniekiem vēl iesaistījās 3 brīvprātīgie. Mēs sagaidām, ka projekta rezultātā, galvenokārt ar populārās publikācijas palīdzību, esam sasnieguši arī lauksaimniekus, izskaidrojot bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību lauku ainavā. Pēc projekta rezultātu pilnīgas analīzes ir paredzēts vēl viens populārs raksts žurnālā “Agrotops”.