Biogrāfijas pētījums – sociālā nevienlīdzība un inovācijas

Projekta norises laiks

01.09.2016. - 15.10.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Getingenes Universitāte
Lodzas Universitāte, Polija

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija starptautiska konference diskusijām par nozīmīgiem mūsdienu Eiropas sociālajiem jautājumiem, kuru kopīgi rīko Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtas (Baiba Bela) un Eiropas Sociologu Asociācijas pētniecības tīkla 03 “Biogrāfiskais skatījums uz Eiropas sabiedīrbām” (vada Kaja Kazmirska un Ina Albera). Konferences fokuss bija uz biogrāfisko pētījumu pienesumu socioloģiskās debatēs par attīstības tendencēm.

Konferences mērķi ietver arī: (1) tuvināt zinātnisko skatījumu apmaiņu uz biogrāfiskajiem pētījumiem Austrumeiropā un Rietumeiropā; (2) panākt vadošo pētnieku socioloģijā un biogrāfiskajos pētījumos ieguldījumu diskusijās; (3) nodrošināt unikālu iespēju domu apmaiņai starp jaunajiem un pieredzējušiem pētniekiem no dažādām valstīm un disciplīnām, sekmējot arī zinātnes attīstību Latvijā. Konferences mērķi bija arī (4) sekmēt kontaktus Eiropas pētniekiem, kas strādā ar biogrāfisko pieeju, un (5) sevišķi stiprināt arī sadarbības saites starp Latvijas un Vācijas pētniekiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Konferences visu pasākumu norises vieta: Jesaja Berlina auditorija, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Sociālo un politisko pētījumu institūts, Lomonosova ielā 1a, Rīgā

 

Konferences aktivitātes:

22.09. Plenārsēdes referāts – Vieda Skultāne (Latvija/Lielbritānija), 3 sekciju sēdes, 3-4 prezentācijas katrā

23.09. Plenārsēdes referāts – Ursula Apitča (Vācija), 3 sekciju sēdes, 3-4 prezentācijas katrā

Publiskais kultūras pasākums 22.09. ar filmu veidotāju un mēdiju mākslinieci Betinu Henkeli (Austrija) par traumu, migrāciju un biogrāfijas darbu, ietverot arī tēmas par postkoloniālismu Baltijā un traumas tālāknodošanu no paaudzes paaudzē Eiropas kontekstā.

 

Vairāk informācijas skatīt:

http://www.esabiographyconference.lu.lv/

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Eiropas vadošie un jaunie pētnieki, kuri lieto biogrāfisko pieeju. Iesaisto cilvēku skaits – 28 reģistrētie dalībnieki un 5-15 klausītāji (pamatā Latvijas universitātes pēntieki un studenti)