Barības vada adenokarcinomas molekulārais raksturojums invazīvas augšanas agrīnā posmā

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 15.12.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Ķelnes universitātes slimnīca

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir radīt pamatus tālākai zinātniskai sadarbībai starp projektā iesaistītajām valstīm un institūcijām. Projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt molekulāros procesus barības vada adenokarcinomas invazīvas augšanas agrīnajā posmā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Pētāmo audzēju morfoloģiska analīze (Rīgas Stradiņa universitāte, Patoloģijas katedra; Ķelnes universitātes slimnīca, Patoloģijas institūts);
  2. Pētāmo audzēju molekulāra analīze (Ķelnes universitātes slimnīca, Patoloģijas institūts);
  3. Publiskās aktivitātes (Rīgas Stradiņa universitāte)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: 127 personas, t.sk. projekta veicēji, RSU akadēmiskā personāla pārstāvji un studenti

Netiešā mērķa grupa: 1) Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskais personāls; 2) plašāks studentu loks (500); 3) nākotnē – pacienti, kuriem diagnosticēts barības vada vēzis. Šādu pacientu skaits Latvijā ik gadu sasniedz aptuveni 137 (2015), Vācijā – 5539 (2012), bet pasaulē – 456000 (2012).