Baltijas-Vācijas sadarbības tīkls “Starptautiskās finanses”: studiju procesa un pētnieciskās ekselences veidošana

Projekta norises laiks

02.01.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LV
Zīgenes Universitāte
flag-LT
Vītauta Dižā Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Paaugstināt izglītības un pētniecības kvalitāti, izveidojot  augstskolu mācībspēku, pētnieku sadarbības tīklu „Starptautiskās finanses”, lai nodrošinātu vienotu un koordinētu studiju virziena  apgūšanu  visās sadarbības tīkla augstskolās, kas veicinātu  zināšanu pārnesi, kā arī paaugstinātu studentu un pasniedzēju akadēmiskās sadarbības iespējas.

Tīkla izveide paplašinās kopējo pētījumu iespējas, diskutējot par aktuālāko starptautisko finanšu jomā, kā arī par Baltijas valstu un Vācijas sadarbības nozīmi un vienojošo globālajā pasaulē.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Mācībspēku, pētnieku sadarbības tīkla „Starptautiskās finanses” izveide (Latvija, Lietuva, Igaunija un Vācija)
  2. Dalība metodiskā seminārā Zīgenes universitātē (Vācija).
  3. 08.-10.05.2014.g. Ziņojums LU starptautiskā zinātniskā konferencē „New challenges of Economic and Business development-2014“ par studiju kursa „Starptautiskās finanses” pilnveidošanas iespējām, saskaņā ar Boloņas deklarācijas prasībām (Rīga, Latvija).
  4. 2014. g. 7. oktobris. Profesionālās pilnveides seminārs ”Starptautiskās finanses”: aktuālie jautājumi un pasniegšanas meistarklases” (Rīga, Latvija)

Projekta mērķa grupa

  1. Bakalaura un maģistra studiju līmeņu studenti studiju virzienā „Starptautiskās finanses” visās sadarbības tīkla valstu augstskolās (ap 400 studentiem katru gadu).
  2. Profesionālās pilnveides semināra dalībnieki: mācībspēki no Baltijas valstu augstskolām, pārstāvji no Latvijas bankas un komercbankām, komercbanku asociācijas, citi interesenti (70cilvēki).
  3. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences „New challenges of Economic and Business development -2014“: „Finanses, bankas, grāmatvedība” sekcijas dalībnieki. Ziņojums par  studiju kursa „Starptautiskās finanses” pilnveidošanas iespējām, saskaņā ar Boloņas deklarācijas prasībām (paredzamais dalībnieku skaits 30-50 cilvēku).
  4. Latvijas Universitātes 73. konferences (februārī 2015.g.) dalībnieki. Ziņojums par kopīgo un atšķirīgo studiju kursos „Starptautiskās finanses” Vācijas un Baltijas valstīs (20-30 cilvēku).
  5. Nākotnes sadarbības tīklā veikto pētījumu publikācijas starptautiskos žurnālos un datu bāzēs.