Baltijas-Vācijas mērķsadarbība enerģētisko heterociklu izpētē (Acronīms: HETERGETIC)

Projekta norises laiks

01.02.2024. - 30.10.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Māris Turks

Projekta mērķis(i)

Projekta mērķis ir veidot trīspusēju sadarbību starp Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitāti (LMU) un Viļņas Universitāti (VU), lai uzsāktu kopējus enerģētisko materiālu pētījumus.

Projekts paredz izveidot piemērotākus analogus iepriekš prof. Turka grupā (RTU) atklātajam jaunajam un daudzsološajam binārajam enerģētiskajam savienojumam C6N16, kam jāuzlabo jutīguma un detonācijas spiediena parametri. Papildus tam Dr. Šarlauskas grupa (VU) sniegs savu pieredzi nitroheterociklu kā enerģētisko savienojumu sintēzē, kā arī pārbaudīs visu projekta savienojumu citotoksicitāti. Abu Baltijas valstu pētnieku grupu zinātība tiks papildināta ar starptautiski atzītās prof. Klapötkes grupas (LMU) pieredzi.

Projekts nodrošinās doktorantūras apmācību un radīs cilvēkresursu kritisko masu enerģētiskā savienojuma izpētei Baltijas reģionā. Tas savukārt ļaus efektīvāk publicēt Baltijas zinātni augstas kvalitātes starptautiskos žurnālos un veidot konsorciju turpmākiem starptautiskiem projektu pieteikumiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Zinātniskās pētniecības grupas Rīgas, Viļņas un Minhenes universitātēs un konferences Balticum Organicum Syntheticum 2024 dalībnieki

 

Netiešā mērķa grupa: 

RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes un Viļņas Universitātes Fotonikas un nanotehnoloģiju institūta un Bioķīmijas institūta studenti; Latvijas organisko ķīmiķu saime