Baltijas naratīvā un dzīves vide. Kultūras, literatūras, tulkošanas un valodniecības aspekti

Projekta norises laiks

15.08.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Filipa Universitāte Marburgā
flag-LT
Vītauta Dižā universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Marburgas Herdera institūts
flag-EE
Under un Tuglas literatūras centrs
flag-EE
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija

Projekta vadītāja

Asoc. prof. Marisa Sāgpaka (Maris Saagpakk)

Projekta mērķi(s)

Konference organizēšana “Baltijas naratīvā un dzīves vide” bija veiksmīga.

 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Tiešsaistes konference Tallinas Universitātē. Dalībnieku dzīvesvietas.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Baltijas reģiona tēmu pētnieki dažādās jomās (apm. 60 dalībnieki). Tallinas Universitātes studenti (apm. 30 dalībnieki).

Netiešā mērķa grupa: Vies-klausītāji konferences platformā.