Baltijas naratīvā un dzīves vide. Kultūras, literatūras, tulkošanas un valodniecības aspekti

Projekta norises laiks

15.08.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Filipa Universitāte Marburgā
flag-LT
Vītauta Dižā universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Marburgas Herdera institūts
flag-EE
Under un Tuglas literatūras centrs
flag-EE
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija

Projekta vadītāja

Asoc. prof. Marisa Sāgpaka (Maris Saagpakk)

Projekta mērķi(s)

Ģermānistikas nozares un vācu valodas kā zinātnes valodas pozīciju stiprināšana Baltijas valstīs, ideju apmaiņa starp Baltijas reģiona zinātniekiem

 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Tiešsaistes konference ar centru Tallinas Universitātē, 2020. gada 17. -19. septembrī.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Baltijas reģiona tēmu pētnieki dažādās jomās, piemēram, literatūras, vēstures, mūzikas un mākslas vēstures, valodniecības un tulkošanas jomā.

Tiešā mērķa grupa: 45 konferences dalībnieki.

Netiešā mērķa grupa: ieinteresētie vietējie iedzīvotāji, Tallinas Universitātes un Tartu Universitātes ģermānistikas studenti.